All About Japan

จุดชมวิวฟุนะโคะชิ

จุดชมวิวฟุนะโคะชิ

จุดชมวิวฟุนะโคะชิ

เลขที่ 147 ฟุนะโคะชิโช เมืองซะเซะโบะ จังหวัดนางาซากิ

เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ระหว่างทางจากเพิร์ล ซี รีสอร์ท ไปโมะริคิระระ เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในทิวเขาด้านนี้จึงทำให้มองเห็นหมู่เกาะคุจูคุได้ใกล้มาก ๆ แล้วคุณจะสัมผัสความงามของที่นี่ได้อย่างแท้จริง แม้ในวันฝนตกก็ยังเห็นหมู่เกาะคุจูคุได้เหมือนภาพวาดน้ำหมึกจากจุดนี้ จึงเป็นที่ที่ให้คุณชื่นชมหมู่เกาะคุจูคุได้เหมือนท้องฟ้าสดใสอยู่ไม่ว่าจริง ๆ แล้วอากาศจะเป็นอย่างไรก็ตาม และที่นี่ไม่มีทางต่างระดับจึงสามารถเข้าด้วยเก้าอี้รถเข็นได้ (ร่วมโครงการแบริเออร์ ฟรี)

know-before-you-go