All About Japan

Terms of Use & Policies

Copyright - Trademark - Disclaimer Facts

 • 1. All About Japan
  ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน All About Japan คือบริการสารสนเทศครบวงจร ภายใต้การดูแลของ All About, Inc.(ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดนี้จะขอเรียกว่า “เรา”) แก่ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงได้ที่ https://allabout-japan.com และ URLที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นข้อมูลและเนื้อหาที่นำเสนอโดยกองบรรณาธิการ และสื่อพันธมิตร นอกจากนี้ All About Japan ยังนำเสนอโฆษณาจากสปอนเซอร์ในพื้นที่โฆษณาที่กำหนดไว้
 • 2. การเปลี่ยนแปลงและการแจ้งเตือนของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
  ผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการเมื่อมีความจำเป็น ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีการแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้บริการ กรุณาติดตามการเปลี่ยนแปลงจากหน้าหลักของเว็บไซต์
 • 3. ลิขสิทธิ์
  บทความ เพลง ภาพ ภาพวาด/ภาพยนตร์/ภาพถ่าย/โปรแกรม รวมผลงาน ข้อมูลจากฐานข้อมูล และงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์นานาชาติ และข้อกำหนดของ All About Japan ความพยายามใดๆในการผลิตซ้ำ ถ่ายทอด ออกอากาศ ปล่อยกู้ แปล ลอกเลียน หรือดัดแปลง โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเรา สื่อพันธมิตรและสปอนเซอร์ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ และจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
 • 4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  เนื่องจากข้อมูลมีการแปรผันตามตัวบุคคล เวลา และคำบอกเล่า เราและผู้จัดหาข้อมูลจึงไม่สามารถรับประกัน ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความปลอดภัย ของข้อมูลที่จัดทำโดย All About Japan เว็บไซต์ภายนอก และบทความของผู้ใช้บริการ เราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและความเสียหายใดที่ส่งผลจากข้อมูลของ All About Japan ข้อมูลภายนอก บทความของผู้ใช้บริการ ข่าวสารจากสปอนเซอร์โฆษณา หรือการติดต่อจากเว็บไซต์ภายนอกเช่น อีเมล์ โทรศัพท์ และแฟ็กซ์
 • 5. การใช้งานสารสนเทศ
  เราอาจสร้างและใช้งานข้อมูลสถิติทั่วไปเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อสงสัยที่ส่งมาโดยผู้ใช้บริการ ให้กับ All About Japan ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้
 • 6. กฎหมายและอำนาจศาล
  All About Japan และ เงื่อนไขการใช้บริการ ยึดตามกฎหมายภายในประเทศของญี่ปุ่น ข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับ All About Japan จะถูกนำไปพิจารณาคดีในศาลขั้นต้น ศาลเมืองโตเกียว
 • 7. ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บไซต์
  แม้ว่าทางเราจะพยายามพัฒนาความน่าเชื่อถือของข้อมูล ( โฆษณา เว็บไซต์ภายนอก กระดานข้อความ อีเมล์แมกกาซีน ฯลฯ )อย่างต่อเนื่อง แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ เรา ผู้ชี้แนะและผู้จัดหาข้อมูลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลจากข้อมูลที่จัดให้ กรุณาปรึกษาผู้รับผิดชอบก่อนใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • 1. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว
  นโยบายความเป็นส่วนตัวของAll About Japan จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวมผ่านการทำแบบสำรวจโดยโฆษณาของสปอนเซอร์ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเรา เราแค่ให้พื้นที่ในการโฆษณาแก่สปอนเซอร์ ซึ่งอาจรวบรวม ใช้ประโยชน์ เก็บ และ เฝ้าสังเกตข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้นการกระจายของข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่เว็บไซต์ภายนอก จึงไม่อยู่ภายใต้การดูแลของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 • 2. ราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน All About Japan ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ และอาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีอื่น นอกจากนี้เราจะไม่ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ
  • (1) เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการ All About Japan (เช่น การสมัครเป็นสมาชิกหรือผู้ติดตาม การกรอกข้อมูลแบบสอบถาม การเข้าร่วมกิจกรรม การซื้อผลิตภัณฑ์ของทางเรา และกรณีอื่นๆหากมีการเพิ่มเติมในภายหลัง)
  • (2) เมื่อผู้ใช้บริการให้ข้อมูลโดยมิได้ใช้บริการของเรา
  • (3) เมื่อทำการเก็บข้อมูลสาธารณะที่เข้าถึงได้ออนไลน์เพื่อสนับสนุนเราในการทำแบบสำรวจหรือการปฏิบัติงานอื่นๆ
   *ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเรารวบรวมจากผู้ใช้บริการจะถูกนำไปใช้ดังต่อไปนี้ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลบัญชีสังคมออนไลน์ ชื่อบริษัทหรือองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึง วันเดือนปีเกิด เพศ ความสนใจ ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใข้บริการของเรา อาทิเช่น การสมัครสมาชิกอีเมล์แมกกาซีน การกรอกแบบสำรวจ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การซื้อผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่าตัวอย่างของข้อมูลที่ระบุจะถูกนำไปใช้โดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้งาน
 • 3. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากผู้ใช้บริการจะถูกนำไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
  • (1) เพื่อยินยอมให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบของเราได้ และเพื่อให้การซื้อขาย การขนส่ง การมัดจำเงิน การชำระเงิน และการช่วยเหลือผู้ใช้บริการเสร็จสมบูรณ์
  • (2) เพื่อการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านทางอีเมล์แมกกาซีน อีเมล์ จดหมาย และโทรศัพท์
  • (3) เพื่อทำการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆของเรา
  • (4) เพื่อตอบสนองต่อข้อสงสัยของผู้ใช้บริการ
  • (5) เพื่อสนับสนุนสปอนเซอร์ในการทำแบบสำรวจ
  • (6) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆดังที่ระบุไว้ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • 4. การใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
  ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้เพื่อ ใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติที่เปิดเผยนอกบริษัท เราจะนำเสนอข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้งาน
 • 5. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  เราดูแลระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เราจำกัดการเข้าถึงฐานข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลภายในเพื่อหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางไม่ชอบ เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ SSL (Secure Socket Layer) เพื่อปกป้องการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกและเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • 6. ขั้นตอนในการมอบข้อมูลส่วนบุคคล
  ในกรณีที่มีการมอบหมายข้อมูลให้องค์กรภายนอกเพื่อใช้ในกรณีต่างๆ เช่น การส่งอีเมล์และไปรษณีย์ การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ การจัดการการขนส่ง หรือการวิเคราะห์เชิงสถิติ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกมอบหมายให้องค์กรดังกล่าว เราได้มีข้อตกลงร่วมกับองค์กรดังกล่าว ที่ให้เราสามารถไปสอดส่องการบริหารจัดการข้อมูลโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของข้อมูล
 • 7. การมอบหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรภายนอก
  ตามข้อตกลง เราไม่สามารถยื่นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่องค์กรภายนอกได้ยกเว้นในระบบการส่งมอบที่ระบุไว้ใน #6 อย่างไรก็ตามในกรณีดังกล่าว เราจะมีการมอบหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากการพิจารณาถึงความจำเป็นของข้อมูล
  • (1) เมื่อมีความจำเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน หรือ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของเด็กอย่างมีสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสาธารณสุข เมื่อการขอความยินยอมจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความลำบาก
  • (2) เมื่อผู้ส่งมอบ อาทิเช่น องค์กรของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และการขอคำยินยอมจากผู้ใช้บริการเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามข้อตกลงนั้นๆ
  • (3) เมื่อองค์กรภายนอก (สปอนเซอร์โฆษณา บริษัทขนส่ง ฯลฯ) ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการให้บริการที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ
  • (4) เมื่อการดำเนินการและการบริการต่างๆถูกมอบหมายให้องค์กรภายนอก (ไม่นับองค์กรที่เกิดจากการสลายตัว)
  • (5) เมื่อชุดของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่กระจ่างแก่ผู้ใช้บริการ (แต่ไม่รวมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแทนที่ข้อมูลสถิติทั่วไปเมื่อจำเป็นสำหรับการให้บริการ อาทิเช่น การตีพิมพ์บทความ)
  • (6) เมื่อมีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตจากกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 8. ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
  หน่วยงานต่อไปนี้ถูกระบุให้เป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
  -All About, Inc.
  -ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร
 • 9. การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดเผยและการอภิปรายของข้อมูลส่วนบุคคล
  • (1) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตัวผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการสามารถส่งคำร้องดังต่อไปนี้: การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย การเปิดเผย การแก้ไขหรือการเพิ่มเติมข้อมูล หรือการลบหรือการจบการใช้งานข้อมูลขององค์กรภายในหรือองค์กรภายนอก การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การฟ้องร้องเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถส่งคำร้องมาได้ที่(info@allabout-japan.com) อย่างไรก็ตามอาจมีกรณีที่ข้อมูลที่สำรองไว้ในฐานข้อมูลไม่สามารถใช้การ แก้ไข หรือลบได้
  • (2) เมื่อได้รับคำร้องหรือคำเสนอพื่อขอให้พิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราจะทำการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการโดยการตรวจสอบข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วย: ID รหัสผ่าน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด อีเมล์ ฯลฯ
  • (3) เราจะดำเนินการตอบสนองต่อคำร้องและการสอบถามเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรวดเร็วที่สุดหลังจากที่สามารถระบุตัวตนของผู้ส่งได้
 • 10. การเปลี่ยนแปลงและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
  นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า นโยบายล่าสุดจะมีผลทันทีหลังจากที่ประกาศขึ้นบนหน้าหลักของเว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบนโยบายล่าสุดก่อนใช้บริการของเรา

Cookies and IP Addresses, etc.

 1. The Company may use cookies and web beacons in the Services. The Company does not consider information such as cookies and IP addresses (including that based on web beacons; hereinafter referred to as “Informative Data”) personal information as it cannot identify a specific individual; provided, however, that such information shall be handled as personal information if information that can identify a specific individual is used in combination. If you wish to discontinue targeting advertisements distributed by the Company (opt-out), please click here. You need to opt out for each browser you use. Therefore, please note that, if you remove opt-out cookies issued by the Company, install a new browser or change your computers or smartphones, you will need to go through opt-out procedures again.
  Please refer here for the handling of Informative Data at the Company.
 2. The Company uses targeting advertisement services provided by the following companies to understand how the Services are used. Thus, the Company uses cookies provided by the following companies in some pages. If you wish to find out more about how cookies are used, information obtained by cookies and out-out procedures, please refer to the following websites of relevant companies.
  1. Google Inc. and Google Japan LLC
  2. Akamai.com and Akamai Technologies GK
  3. Outbrain japan
 3. The Company may combine cookies obtained by the Company and information obtained by non-Company cookies that have been recorded upon a Customer’s visit to other websites in a manner that cannot identify an individual and use it for marketing activities (including advertisement distribution) of the Company and other companies.
 4. Personal Information Protection Manager and Data Protection Officer

  The Company has assigned the following individual as the Company’s personal information protection manager and data protection officer and appropriately manages personal information with such individual playing central roles.

  All About, Inc.
  Officer of Information Security Office

 5. Inquiries about Disclosure of and Consultation about Personal Information
  1. With respect to your personal information, you may request for notification on purposes of use, disclosure, rectification, addition, removal, exercise of data portability right, or discontinuation of use, erasure or discontinuation of provision to third parties (“Personal Information Disclosure, Etc.”). Please file your requests for Personal Information Disclosure, Etc., and complaints or inquiries about the handling of personal information at the Company here. There may be cases where personal information is backup data, etc. such that it cannot be checked, rectified or removed by its nature.
  2. When having received a request for or an inquiry about Personal Information Disclosures, Etc. from a principal, the Company shall verify that such person is a principal by using information that can identify an individual (ID, password, name, address, phone number, date of birth, e-mail address, etc.).
  3. When having received a request for or an inquiry about Personal Information Disclosures, Etc., the Company shall promptly respond to such request or inquiry to a reasonable extent (to the extent necessary to achieve the purposes of use) only when the Company has been able to verify that the requester or inquirer is a principal.
  4. A principal has the right to lodge an objection with a competent data protection authority in each country with respect to the handling of personal information relating to the principal.
 6. Retention Period

  The Company shall retain a Customer’s personal information as long as it is necessary for the Company to provide the Services to the Customer. The Company shall promptly erase such personal information when it is no longer needed.

 7. Transfer of Personal Information outside the EU

  To achieve the purposes of use described in 3. above, the Company may transfer a Customer’s personal information to and handle it in countries outside the EU (including Japan). In countries outside the EU, there may be cases where the same rights of a data subject under the GDPR are not recognized; provided, however, that, the Company ensures that sufficient measures to protect the Customer’s personal information will be secured by means such as concluding GDPR-based, standard contract clauses.

 8. Name of “Authorized Personal Information Protection Organization” of which the Company is a member and Contact Information for Filing Complaints

  The Company is a target entity of the following authorized personal information protection organization.

  General Incorporated Foundation JIPDEC
  Personal Information Protection Consultation Service Office
  Roppongi First Building 12F, 9-9 Roppongi 1-chome, Minato-ku Tokyo, 106-0032 Japan
  0120-700-779

  Please contact the following for any inquiries about the Policy.
  All About, Inc. Personal Information Manager
  6F Ebisu Subaru Building, 20-8 Ebisu 1-chome, Shibuya-ku Tokyo, 150-0013 Japan

 9. Security

  To ensure security in the Services, the Company uses SSL (Secure Sockets Layer) technology for the input of personal information to prevent such information from being intercepted, interfered or altered.

 10. Other

  The Company may handle personal information differently from the above based on provisions of the GDPR and other relevant laws and regulations. The Company may change its privacy policy in whole or in part. In the event of a material change, the Company shall notify you on websites on which the Services are provided in an easily understandable manner.

Relevant information: Personal Information Protection Policy