All About Japan

คุจูคุชิมะ เพิร์ล ซี รีสอร์ท

คุจูคุชิมะ เพิร์ล ซี รีสอร์ท

คุจูคุชิมะ เพิร์ล ซี รีสอร์ท

เลขที่ 1008 คะชิมาเอะโช เมืองซะเซะโบะ จังหวัดนางาซากิ

เป็นรีสอร์ทและสวนที่ประตูสู่อุทยานแห่งชาติทะเลตะวันตกหมู่เกาะคุจูคุ คุณสามารถสัมผัสทะเลของหมู่เกาะคุจูคุได้ด้วยเรือท่องเที่ยวรอบ ๆ หมู่เกาะคุจูคุ หรือเรือยอร์ชและเรือคายัค แล้วยังสามารถเพลินเพลินได้ทั้งครอบครัวกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ "อุมิคิระระ" ที่ถอดแบบมาจากทะเลของหมู่เกาะคุจูคุ หรือสวนสัตว์และพืช "โมะริคิระระ" ซึ่งมีสัตว์ต่าง ๆ อยู่กันถึง 65 ชนิดรวม 264 ตัว กับพืชพรรณและดอกไม้ต่าง ๆ 1,200 ชนิดรวม 21,000 ต้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นร้านค้าและร้านอาหาร เป็นต้น

know-before-you-go