All About Japan

เท็งไคโฮ

เท็งไคโฮ

เท็งไคโฮ

เลขที่ 399 ชิโมะฟุนะโคะชิโช เมืองซะเซะโบะ จังหวัดนางาซากิ

จุดชมวิวที่เปิดกว้างให้เห็นหมู่เกาะคุจูคุได้เต็ม ๆ ตา 180 องศา เป็นที่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในซะเซะโบะ ที่สวนด้านล่างจุดชมวิวนั้น ในฤดูใบไม้ผลิ (ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน) จะมีดอกมัสตาร์ด ส่วนฤดูใบไม้ร่วง (ต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคม) จะมีดอกคอสมอส บานสะพรั่งอวดโฉมกัน เป็นฤดูดอกไม้ที่ให้ผู้คนมากมายได้ชื่นใจกันเป็นพิเศษ

know-before-you-go