All About Japan

หมู่เกาะโอะจิกะ

หมู่เกาะโอะจิกะ

ฟุเอะฟุกิโกจิชินชิ โอะจิกะโช คิตะมัทสึอุระกุน จังหวัดนางาซากิ

ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยรวม 17 เกาะ มีทิวทัศน์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ทำให้ได้รับเลือกให้เป็น "หมู่บ้านที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น" มนต์เสนห์ของที่นี่คือการทำให้เวลาที่ไม่มีอะไรเลยได้ผ่านไปช้า ๆ คุณสามารถมาท่องเที่ยวได้เหมือนมาอยู่อาศัย ด้วย "โฮมสเตย์ย้อนยุค" ในบ้านเก่าของชาวบ้านที่สร้างมาเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วแต่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงใหม่ สัมผัสวิถีชีวิตแบบเกษตรกรหรือชาวประมง หรือไปพักบนเกาะโนะซากิที่มีกวางญี่ปุ่นใช้ชีวิตตามธรรมชาติอยู่ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวที่มีแต่เกาะเท่านั้นที่ให้คุณได้

know-before-you-go