All About Japan

ย่านการค้า ซะเซะโบะ โกะบังมะชิ

ย่านการค้า ซะเซะโบะ โกะบังมะชิ

เลขที่ 2/1 ชินโคโช เมืองซะเซะโบะ จังหวัดนางาซากิ

ที่นี่คือศูนย์การค้าที่มีร้านค้าต่าง ๆ 83 ร้านมารวมกัน ตั้งหันหน้าเข้าหาทะเล ภายในมีร้านต่าง ๆ เช่นร้านแฮมเบอร์เกอร์ ร้านฟุกุทสึนะ จำหน่ายของฝากเค้กคาสเทลล่า ซึ่งเป็นร้านขนมที่มีชื่อเสียงของคิวชู นอกจากการช้อปปิ้งแล้ว คุณยังมาลองลิ้มชิมอาหารอร่อย ๆ กับบรรยากาศชายทะเลได้ที่ร้านอาหารและร้านกาแฟใกล้ ๆ ทะเลได้ด้วย

know-before-you-go