All About Japan All About Japan

เริ่มต้นใหม่ทุกวันจันทร์

ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ศาลเจ้าเหนือคลื่นน้ำ

ศาลเจ้าหลักของโอกินาวะ เฝ้ามองชายหาดนามิโนะอุเอะและทะเลจีนตะวันออกจากเหนือเนิน

ตะลึงไปกับ "วัดนินจา" ใน Kanazawa

วัด Myoryu-ji หรือที่เรียกกันว่าวัดนินจา(Ninja-dera)นั้น ไม่ธรรมดาสมฉาญา วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยทางเดินและกับดักต่างๆที่น่าตื่นตาตื่นใจ เป็นวัดที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถเดินชมได้อย่างสนุกสนาน

เมืองที่แตงกวาเป็นสิ่งต้องห้าม

ในประเทศญี่ปุ่นมีเมืองแห่งหนึ่งที่ห้ามปลูกและกินแตงกวา เพราะอะไรน่ะหรอ? ไปดูกัน

รูปปั้นพระโพธิสัตว์คันนอนที่ Ofuna

รูปปั้นพระโพธิสัตว์คันนอนขนาดใหญ่เหนือเนิน Kamakura

อนิเมชันจิบลิ กับ จุดแห่งพลังใน Kumamoto

ศาลเจ้า Kamishikimi Kumanoimasu ศาลเจ้าลึกลับที่คุณสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานของโลก

know-before-you-go