All About Japan All About Japan

เริ่มต้นใหม่ทุกวันจันทร์

เมืองที่แตงกวาเป็นสิ่งต้องห้าม

ในประเทศญี่ปุ่นมีเมืองแห่งหนึ่งที่ห้ามปลูกและกินแตงกวา เพราะอะไรน่ะหรอ? ไปดูกัน

ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ศาลเจ้าเหนือคลื่นน้ำ

ศาลเจ้าหลักของโอกินาวะ เฝ้ามองชายหาดนามิโนะอุเอะและทะเลจีนตะวันออกจากเหนือเนิน

know-before-you-go