All About Japan

7 สิ่งน่าอึ้ง (+ทึ่ง) เกี่ยวกับญี่ปุ่น

สิ่งที่ไม่ว่าใครที่ได้มาญี่ปุ่นครั้งแรก ถ้าได้เจอแล้วต้องอึ้งปนทึ่งกันเลย

7 IC Card น่าเก็บสะสมของแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่น

บัตรรถไฟของแต่ละภูมิภาค ก็มีดีไซน์แตกต่างน่าสะสม

10 มารยาทบนรถไฟญี่ปุ่น

มารยาทบนรถไฟของญี่ปุ่นหลายๆอย่างต่างจากบ้านเรา รู้ไว้ไม่เสียหลาย

ไม่ทันรถไฟเที่ยวสุดท้าย ทำไงดี?

5 ทางออกเวลาเที่ยวเพลินจนไม่ทันรถไฟเที่ยวสุดท้าย ปลอดภัยและหลบหนาวได้

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
know-before-you-go