All About Japan

การพาลูกเข้าอนุบาลที่ญี่ปุ่น ภาค 1 : อนุบาลญี่ปุ่นเป็นอย่างไร?

ชีวิตในญี่ปุ่น เลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น
การพาลูกเข้าอนุบาลที่ญี่ปุ่น ภาค 1 : อนุบาลญี่ปุ่นเป็นอย่างไร?

ใครเป็นคุณแม่อยู่ญี่ปุ่นรับรองว่ามีประโยชน์แน่นอน เพราะวันนี้เราจะพาไปรู้จักระบบของโรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่นกันค่ะ หรือใครที่สนใจคุณภาพชีวิตของคนญี่ปุ่นก็สามารถอ่านสนุกๆได้นะ

สารบัญ

1 ) รู้จักประเภทของโรงเรียนระดับอนุบาล
1.1 ) ศูนย์ดูแลเด็กอ่อน 'โชกิโบะโฮอิคุเอ็น' (小規模保育園) และ 'โชกิโบะโฮอิคุโจ' (小規模保育所)
1.2 ) ศูนย์เด็กเล็ก 'โฮอิคุเอน' (保育園) และ 'โฮอิคุโชะ' (保育所)
1.3 ) โรงเรียนอนุบาล 'โยจิเอน' (幼稚園)
1.4 ) เนิสเซอรี่กึ่งโรงเรียนอนุบาล 'นินเทย์โคโดโมะเอน' (認定こども園)
1.5 ) การรับฝากแบบชั่วคราว 'อิจิอะซุการิ' (一時預かり)

2 ) รายละเอียดการสมัครเข้าโรงเรียนโยจิเอน
2.1 ) ไปเยี่ยมชมโรงเรียน
2.2 ) การปฐมนิเทศ เข้าฟังข้อมูลของโรงเรียน
2.3 ) รับใบสมัคร
2.4 ) ส่งใบสมัคร
2.5 ) สัมภาษณ์
2.6 ) จดหมายด่วนแจ้งผล

3 ) ประสบการณ์จริงจากการนำลูกสมัครเข้าโรงเรียนโยจิเอน
3.1 ) Tip ในการเลือกโรงเรียน

1 ) รู้จักประเภทของโรงเรียนระดับอนุบาล

1 ) รู้จักประเภทของโรงเรียนระดับอนุบาล

https://pixta.jp/

ระดับอนุบาลของญี่ปุ่นจะเป็นการศึกษานอกเหนือจากภาคบังคับค่ะ คือจะเข้าหรือไม่เข้าโรงเรียนอนุบาลก็ได้ และการศึกษาที่ไม่ใช่ภาคบังคับเราจะต้องเสียค่าเทอมแตกต่างกันไปค่ะ

ค่าใช้จ่ายของระบบการศึกษาในระดับอนุบาลของญี่ปุ่นมีการคิดคำนวณที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของอนุบาล เป็นของรัฐบาลหรือเอกชน บางที่ค่าเทอมขึ้นอยู่กับรายได้ของครอบครัว ยิ่งรายได้มากต้องจ่ายมาก เด็กเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของครอบครัว ครอบครัวไหนที่มีบุตรมากก็จะได้รับการลดหย่อนไปตามลำดับ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับเขตหรือจังหวัดที่เราอยู่ด้วยว่ามีนโยบายอย่างไร

ประเภทของโรงเรียนที่เทียบเท่าระดับอนุบาลญี่ปุ่นมีดังนี้ค่ะ

1.1 ) ศูนย์ดูแลเด็กอ่อน 'โชกิโบะโฮอิคุเอ็น' (小規模保育園) และ 'โชกิโบะโฮอิคุโจ' (小規模保育所)

คล้ายกับเนิสเซอรี่ของไทย ที่รับดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิด 0 - 2 ขวบ มีไว้ดูแลเด็กที่ผู้ปกครองต้องไปทำงาน หรือผู้ปกครองที่ไม่สามารถดูแลเด็กช่วงกลางวันได้ สามารถฝากได้เต็มวันจนผู้ปกครองเลิกงาน ไม่มีการเรียนการสอน

1.2 ) ศูนย์เด็กเล็ก 'โฮอิคุเอน' (保育園) และ 'โฮอิคุโชะ' (保育所)

เป็นเนิสเซอรี่ที่รับดูแลเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 0 - 5 ขวบ ดูแลเด็กที่ผู้ปกครองต้องไปทำงานหรือผู้ปกครองที่ไม่สามารถดูแลเด็กช่วงกลางวันได้เช่นกัน สามารถฝากได้เต็มวันจนผู้ปกครองเลิกงาน มีทั้งของรัฐบาลและเอกชน เน้นการเล่น ไม่มีการเรียนการสอน

1.3 ) โรงเรียนอนุบาล 'โยจิเอน' (幼稚園)

มีการเรียนการสอน เป็นสถานศึกษาแบบที่ใกล้เคียงกับอนุบาลในความเข้าใจของคนไทยที่สุด ให้ความรู้แก่เด็กที่มีอายุ 3 - 5 ขวบ มีทั้งของรัฐบาลและเอกชน เวลาเรียนจะสั้นกว่าศูนย์เด็กเล็กข้อ 1.2 ส่วนใหญ่มักจะเข้าเรียน 9:00 - 14:00 น. เน้นการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน บางโยจิเอนสามารถขอยืดเวลาไปจนถึงตอนเย็นได้ แต่ต้องชำระเงินเพิ่มแบบเต็มจำนวน

1.4 ) เนิสเซอรี่กึ่งโรงเรียนอนุบาล 'นินเทย์โคโดโมะเอน' (認定こども園)

เป็นระบบการศึกษาแบบใหม่ของญี่ปุ่น ที่นำเอาข้อดีของโยจิเอนและโฮอิคุเอนมารวมกัน ได้ทั้งความรู้และระยะเวลาการฝากเด็กที่ยาว คือที่เดียวแต่มีระบบให้เลือกหลายแบบ เช่น

เด็กอายุ 0 - 2 ขวบ ผู้ปกครองทำงาน (ไม่ว่างดูแลตอนกลางวัน)
เด็กอายุ 3 - 5 ขวบ ผู้ปกครองทำงาน (ไม่ว่างดูแลตอนกลางวัน)
เด็กอายุ 3 - 5 ขวบ ผู้ปกครองต้องการให้เด็กได้รับการศึกษา

1.5 ) การรับฝากแบบชั่วคราว 'อิจิอะซุการิ' (一時預かり)

บางเนิสเซอรี่สามารถฝากลูกไว้ที่เนิสเซอรี่เพียง 1 วันหรืออาจจะเป็นรายชั่วโมง ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงเป็นต้นไป เป็นการให้บริการแบบกรณีที่ต้องฝากลูกไว้เพื่อไปทำธุระเริ่มต้นที่ 500 เยน สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่เนิสเซอรี่ที่ให้บริการได้โดยตรง หลายที่ต้องมีจองล่วงหน้าเป็นสัปดาห์

know-before-you-go