All About Japan

รู้รอบเรื่องหมาญี่ปุ่น ชิบะอินุ

ชาวญี่ปุ่น สวนสัตว์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ รู้ลึกเรื่องญี่ปุ่น

5. 四国犬 (ชิโคคุอินุ) ชิบะอินุแห่งเกาะแดนใต้

5. 四国犬 (ชิโคคุอินุ) ชิบะอินุแห่งเกาะแดนใต้

http://www.shikoku-ken.org/news/

ชิโคคุอินุเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของนิปปอนอินุที่น่าสนใจไม่แพ้กันด้วยขนาดตัวที่ใหญ่และแข็งแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆมีสีขนที่สังเกตได้ง่ายว่าแตกต่างจากพันธุ์อื่นคือสีโทนน้ำตาลไล่มาเทาจนไปถึงดำ

ในอดีตยังถูกเรียกว่า โทไซอินุซึ่งเป็นสุนัขร่างใหญ่ที่ใช้ในการประกอบพิธีสำคัญๆของญี่ปุ่นแต่มาในปัจจุบันก็ได้ชื่อพันธุ์มาเป็นชิโคคุอินุแทนตามถิ่นที่อยู่ของมันคือภูมิภาคชิโคคุ

ชิโคคุอินุถูกเลี้ยงเพื่อให้ช่วยในการล่าสัตว์ทนความร้อนหนาวได้ดีรวมถึงช่วยเฝ้าระวังอันตรายเพราะมันเป็นสายพันธุ์ที่มีความจงรักภักดีสูงที่สุดแล้วในบรรดาเหล่านิปปอนอินุ หากมีใครคิดจะขโมยของที่บ้านคนเลี้ยงชิโคคุอินุไว้ล่ะก็รับรองไม่มีทางหนีพ้นอย่างแน่นอน

6. 北海道犬 (ฮอกไกโดอินุ) ชิบะอินุทนหนาว นักล่าหมีแห่งฮอกไกโด

6. 北海道犬 (ฮอกไกโดอินุ) ชิบะอินุทนหนาว นักล่าหมีแห่งฮอกไกโด

http://www.hokkaidolikers.com/tw/articles/1719

ฮอกไกโดอินุแค่ชื่อก็สามารถทำให้รู้แล้วว่าเจ้านิปปอนอินุพันธุ์นี้มีถิ่นที่อยู่ส่วนไหนของประเทศญี่ปุ่นหรือถ้าตามภาษาท้องถิ่นจะเรียกกันว่า "ไอนุ" สายพันธุ์ฮอกไกโดอินุนั้นเริ่มขึ้นในยุคยาโยยซึ่งเกิดมาจากสุนัขสองพันธ์ุคือนิปปอนอินุและสุนัขภูเขาพันธ์ุ"โจมง"ซึ่งก็เป็นสุนัขอีกพันธุ์หนึ่งที่มีในญี่ปุ่นเช่นกัน เพราะจำนวนของพวกมันกำลังจะใกล้สูญพันธุ์ทำให้ชาวญี่ปุ่นต้องการที่จะดำรงเชื้อสายของมันไว้เพื่อให้ได้มีมาถึงในปัจจุบันเพราะสุนัขสายพันธุ์นี้เป็นมิตร ฉลาดและยังมีความชำนาญในการล่าสัตว์รวมถึงทนต่อความหนาวเหน็บได้ดี เห็นว่าเจ้าฮอกไกโดอินุนี่สามารถช่วยมนุษย์ล่าหมีขนาดยักษ์ได้ด้วยล่ะ!

ฮอกไกโดอินุนั้นมีขนาดที่ไม่ต่างจากอากิตะอินุและชิโคคุอินุคือขนาดโดยประมาณ 50-53เซนติเมตร ขนหนากว่านิปปอนอินุพันธุ์อื่นๆโดยจะมีสี แดง, ขาว, ดำ, งา

- ja.wikipedia.org (ภาษาญี่ปุ่น)

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2