All About Japan

NIKKO

รวมที่เที่ยวเด่นของคนไป "โทชิงิ" ครั้งแรก

ที่ตั้งเมืองท่องเที่ยวดังของญี่ปุ่น (นิกโก้) แต่โทชิงิยังมีที่เที่ยวสวยๆอีกหลายแห่งโดยเฉพาะที่เที่ยวแนวชมใบไม้แดงและออนเซ็น สามารถเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับจากโตเกียวได้ไม่เหนื่อย

3 มรดกโลกในภูมิภาค Kanto

เสน่ห์ของภูมิภาค Kanto นั้นไม่ได้มีเพียงความเป็นเมืองใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยตึกสูง แต่ยังมีมรดกโลกอีกด้วย ซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้!

know-before-you-go