All About Japan

3 มรดกโลกในภูมิภาค Kanto

มรดกโลก เกาะ ศาสนาพุทธ วัด และ ศาลเจ้า ครั้งแรกในญี่ปุ่น รู้ลึกเรื่องญี่ปุ่น ชีวิตในญี่ปุ่น ครั้งที่สองในญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น Tokyo Nikko Gumma Tochigi Kanto

เชื่อไหมว่าภูมิภาค Kanto ที่มีภาพพจน์ของเมืองใหญ่สมัยใหม่นั้นก็เป็นแหล่งที่ตั้งของมรดกโลกด้วยเช่นกัน ฉะนั้นนอกจากจะมาเที่ยว ช้อปปิ้ง และเพลิดเพลินกับความเจริญของเมืองใหญ่แล้ว เรายังสามารถซึมซับประวัติศาสตร์และความงดงามแบบมาตรฐานมรดกโลกได้ในแถบ Kanto ด้วยเช่นกัน

3. โรงงานทอผ้า Tomioka จังหวัด Gunma

3. โรงงานทอผ้า Tomioka จังหวัด Gunma

http://find-travel.jp/article/574

โรงงานทอผ้า Tomioka แห่งนี้คือโรงงานสาวผ้าไหมที่เป็นต้นแบบของงานอุตสาหกรรมในยุคใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียว ทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นโรงงานที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งใน ค.ศ. 1872 โดยรัฐบาลญี่ปุ่น จุดประสงค์เพื่อที่จะแนะนำเครื่องจักรสาวผ้าที่ทันสมัยจากฝรั่งเศส และเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีทันสมัยของฝรั่งเศสสู่ญี่ปุ่น โดยภายในโรงงานมีระบบการผลิตผ้าไหมที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีน้ำจืดใสสะอาดที่จำเป็นในการผลิตผ้าไหมดิบ โรงเก็บความเย็นธรรมชาติเพื่อเก็บรักษาไข่ของไหม โดยหนึ่งในตัวอาคารอิฐแดงยาวต่อกัน 3 หลังนั้นจะมีโรงหมุนไหม ซึ่งเป็นการนำไหมจากรังไหมดิบหมุนเข้าวงล้อเพื่อนำไปสู่กระบวนการทอด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยตัวอาหารเหล่านี้ยังได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี

โรงงานแห่งนี้ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกในปี 2014 เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการทอผ้าไหมญี่ปุ่นให้เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ และเป็นพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในช่วงตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 โดยพวกเราจะสามารถเข้าชมโรงงาน และคลังสินค้าที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับไหมได้เพียงอย่างเดียว น่าเสียดายที่บริเวณอื่นๆ จะไม่เปิดให้เราเข้าไปชม

- www.tomioka-silk.jp (ภาษาญี่ปุ่น)

2. หมู่เกาะ Ogasawara จังหวัด Tokyo

2. หมู่เกาะ Ogasawara จังหวัด Tokyo

http://www.tokyoislands-net.jp

หมู่เกาะ Ogasawara เป็นส่วนหนึ่งของเกาะภูเขาไฟในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้รับบันทึกเป็นมรดกโลกในปี 2011 โดยเกาะนี้ถึงจะอยู่ห่างจากโตเกียวไปทางทิศใต้อีกประมาณ 1,000 กิโลเมตร แต่ก็ถูกจัดว่าเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในจังหวัด Tokyo โดยสามารถนั่งเรือเฟอร์รี่ "Ogasawara maru" ไปได้ ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน ตัวหมู่เกาะนั้นประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะ Chichijima และเกาะ Hahajima

หมู่เกาะแห่งนี้มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยชายหาดที่สวยงาม น้ำใสเห็นแนวปะการัง และยังมีป่าสวยงามที่ที่ปกคลุมเนินเขาบนบริเวณเกาะ มีความหลากหลายทางสัตว์และพืชเรียกกันว่าเป็นหมู่เกาะกัลปากอสของญี่ปุ่นเลยทีเดียว นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมมากมายให้ทำ เรียกว่านอกจากจะเต็มอิ่มกับความงดงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเพลิดเพลินกับกินกรรมและอาหารอร่อยได้ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่เลยทีเดียว

- www.jnto.go.jp (อังกฤษ)

1. ศาลเจ้า Tosho-gu จังหวัด Tochigi

1. ศาลเจ้า Tosho-gu จังหวัด Tochigi

http://samurai-japan.co/detail/102

ศาลเจ้า Tosho-gu เป็นศาลเจ้าชินโตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่โชกุน Tokugawa Ieyasuโชกุนคนแรกของตระกูล Tokugawa เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2160 ในช่วงสมัยเอโดะ ระหว่างที่ Hidetada บุตรชายของ Ieyasu ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นโชกุนในตอนนั้น และภายหลังได้รับการต่อเติมขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นในสมัยของ Iemitsu โชกุนคนที่สามของตระกูล

ศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ในเมืองNikko จังหวัด Tochigi อยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาค Kanto และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวัฒนธรรม "ศาลเจ้าและวัดแห่ง Nikko" ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO โดยศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ตั้งรูปเคารพและป้ายวิญญาณ รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของสุสานของ Ieyasu ด้วย ซึ่งต้องขึ้นบันไดหินกว่า 200 ขั้นถึงจะได้ชมตัวสุสาน แต่ขณะเดียวกันด็สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามบริเวณรอบๆ ได้อย่างเต็มตา นอกจากนี้ยังสามารถชมเจดีย์ห้าชั้นทรงญี่ปุ่นที่มีความสูงกว่า 40 เมตร ประดับด้วยภาพสลักไตรวานร ซึ่งเป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา และปิดปากอันโด่งดัง ซึ่งมีความหมายว่า ไม่รับฟัง ไม่พูด และไม่มองสิ่งชั่วร้ายต่างๆ นั่นเอง

- www.toshogu.jp (อังกฤษ)

know-before-you-go