All About Japan

รู้จักกับ 5 เครื่องดนตรีโบราณของญี่ปุ่น

เรื่องราวของเครื่องดนตรีญี่ปุ่นที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาช้านาน โดยมีเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างน่าสนใจ

วิธีซื้อตั๋วและชำระเงินค่าบริการที่ตู้ Loppi

ตู้ Loppi เป็นตู้ขายตั๋วอัตโนมัติสำหรับใช้ซื้อตั๋วเพื่อไปอีเวนท์ คอนเสิร์ต ละครเวที รวมไปถึงตั๋วของ Universal Studios Japan, Disneyland และพิพิธภัณฑ์สตูดิโอจิบลิ

คาบูกิ(Kabuki) ศิลปะการแสดงเก่าแก่ของญี่ปุ่น

เรื่องราวของคาบูกิ (Kabuki) ศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้

รวมคำศัพท์น่ารู้ของญี่ปุ่น ภาคอดีต

ศัพท์ญี่ปุ่นน่ารู้ 10 คำ ที่น่ารู้ไม่ยากไม่ง่ายเกินไป รอบนี้จะเป็นคำเก่าแก่ที่เกิดตั้งแต่สมัยก่อน แต่ยังมีบทบาทต่อวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน และยังมีประโยชน์กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย รู้จักกี่คำเอ่ย

know-before-you-go