All About Japan

6 ที่เที่ยวสไตล์ยุโรปในญี่ปุ่น

พาไปรู้จักที่เที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่มีบรรยากาศราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในยุโรป และทั้งหมดนี้อยู่ในญี่ปุ่นจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นปราสาท หมู่บ้านในเทพนิยาย และพระราชวัง แล้วคุณจะรู้ว่าญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่วัดกับช้อปปิ้ง

know-before-you-go