All About Japan

เงินเดือนที่ญี่ปุ่น (แบ่งตามอาชีพ)

ชีวิตในญี่ปุ่น ทำงานในญี่ปุ่น

เงินเดือนเฉลี่ยแต่ละสายอาชีพในญี่ปุ่น

เงินเดือนเฉลี่ยแต่ละสายอาชีพในญี่ปุ่น

เงินเดือนสายงานก่อสร้าง
ชายเฉลี่ย 348,200 เยน
หญิงเฉลี่ย 242,600 เยน

เงินเดือนสายงานการผลิต
ชายเฉลี่ย 318,500 เยน
หญิงเฉลี่ย 215,500 เยน

เงินเดือนสายงานการสื่อสาร
ชายเฉลี่ย 392,500 เยน
หญิงเฉลี่ย 300,000 เยน

เงินเดือนสายงานขนส่งและไปรษณีย์
ชายเฉลี่ย 284,500 เยน
หญิงเฉลี่ย 226,000 เยน

เงินเดือนสายงานค้าปลีกและส่ง
ชายเฉลี่ย 344,800 เยน
หญิงเฉลี่ย 232,500 เยน

เงินเดือนสายงานการเงิน การธนาคาร
ชายเฉลี่ย 466,400 เยน
หญิงเฉลี่ย 274,000 เยน

เงินเดือนสายงานวิจัยและนักเทคนิคต่างๆ
ชายเฉลี่ย 397,800 เยน
หญิงเฉลี่ย 289,400 เยน

เงินเดือนสายบริการในโรงแรมและร้านอาหาร
ชายเฉลี่ย 271,100 เยน
หญิงเฉลี่ย 196,700 เยน

เงินเดือนสายงานบริการอื่นๆ
ชายเฉลี่ย 288,400 เยน
หญิงเฉลี่ย 213,800 เยน

เงินเดือนสายงานการศึกษา
ชายเฉลี่ย 435,000 เยน
หญิงเฉลี่ย 304,200 เยน

เงินเดือนสายงานการแพทย์และพยาบาล
ชายเฉลี่ย 343,400 เยน
หญิงเฉลี่ย 254,400 เยน

เป็นยังไงครับ สายงานที่ทำอยู่ได้เยอะหรือว่าน้อยครับ เงินเดือนเหล่านี้เฉลี่ยมาจากรายได้ของคนในวงการนั้นๆ ทุกตำแหน่งงานและทุกอายุงาน รวมกลุ่มตัวอย่างเป็นล้านๆคนจากหลายหมื่นบริษัทครับ คนที่เพิ่งเริ่มงานใหม่ๆก็จะได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยนี้ และคนเก่งๆก็จะได้เยอะกว่าค่าเฉลี่ยแน่นอน ยังไงก็เก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงละกันครับ

ตัวเลขบางอย่างเราดูแล้วอาจจะขัดตา อย่างเช่นสายการแพทย์และพยาบาลในข้อมูลชุดนี้ ทำไมเงินเดือนมันไม่ได้เยอะกว่าสายอาชีพอื่นเลย ก็เพราะว่าในที่นี้ไม่ได้นับแต่เงินเดือนหมอหรือเภสัชแต่นับคนทั้งหมดในวงการแพทย์ ซึ่งก็จะรวมถึงผู้ช่วย บุรุษพยาบาล พนักงานบ้านพักคนชราเป็นต้น ไม่ได้มีแต่หมอนะครับ

ซึ่งการกำหนด "คำจำกัดความ" ของอาชีพแต่ละสาย ก็อาจจะไม่เหมือนกับประเทศไทยครับ

เงินเดือนเฉลี่ยแต่ละช่วงอายุ

ต่อไปเป็นเงินเดือนเฉลี่ยแต่ละช่วงอายุครับ

20-24ปี
เฉลี่ย 191,300 เยน

25-29ปี
เฉลี่ย 218,400 เยน

30-34ปี
เฉลี่ย 251,300 เยน

35-39ปี
เฉลี่ย 279,100 เยน

40-44ปี
เฉลี่ย 314,100 เยน

45-49ปี
เฉลี่ย 333,600 เยน

50-54ปี
เฉลี่ย 356,300 เยน

55-59ปี
เฉลี่ย 356,500 เยน

60-64ปี
เฉลี่ย 225,200 เยน

65-69ปี
เฉลี่ย 185,500 เยน

จะสังเกตุเห็นได้ว่า เงินเดือนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆตามอายุงาน ก็เป็นเรื่องธรรมดาของทุกประเทศครับ (ไทยก็ด้วย) คนที่มีประสบการณ์มากกว่าก็ต้องได้เงินมากกว่าคนจบใหม่เป็นเรื่องธรรมดา แต่จะมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะตอนจบใหม่แต่ละคนยังไม่ต่างกันมาก เงินเดือนก็ห่างกันไม่มาก แต่พออายุเยอะแล้ว ประสบการณ์ที่แต่ละคนเก็บเกี่ยวมาสามสี่สิบปีจะต่างกันอย่างมาก ประสบการณ์เหล่านั้นมีค่าแค่ไหน ตำแหน่งงานเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นระดับปฏิบัติการ ก็มีผลกับเงินเดือนอย่างมากครับ

จะมีข้อยกเว้นก็คือหลังเกษียณที่อายุหกสิบ คนส่วนใหญ่จะหยุดทำงานประจำกันแล้ว ส่วนคนที่ยังทำอยู่นั้นส่วนใหญ่จะมีรายได้ที่น้อยลงเป็นอย่างมากครับ ทำให้เงินที่ได้ก็ลดลงไปด้วย

เงินเดือนเฉลี่ยของแต่ละระดับหัวหน้างาน

ระดับผู้จัดการทั่วไป (bucho)
เฉลี่ย 666,700 เยน

ระดับหัวหน้าแผนก (kacho)
เฉลี่ย 532,400 เยน

ระดับหัวหน้าทีม (kakaricho)
เฉลี่ย 396,700 เยน

เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่มีตำแหน่งจั่วหัวหน้าชื่อครับ ในญี่ปุ่นจะมีตำแหน่งระดับผู้จัดการหลักๆสามตำแหน่งคือ บุโจ(部長) คะโจ(課長) คาคาริโจ(係長)ซึ่งแน่นอนว่าคนที่มีตำแหน่งเหล่านี้ก็มักจะได้เงินเดือนมากกว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งในบริษัทเดียวกันครับ

ใครที่หาเจอแล้วว่าตัวเองจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ ผมขอแนะนำให้อ่าน เงินเดือนญี่ปุ่น ค่าครองชีพ และเงินเก็บ ต่อครับ เพราะถ้าสนใจจะไปทำงานญี่ปุ่นจริงๆ แค่ได้เงินเดือนเยอะๆไม่พอแน่นอน ต้องรู้จักบริหารรายจ่ายและเก็บหอมรอมริบด้วยครับ

ขอให้โชคดีกับการทำงาน

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2