All About Japan

เมืองที่แตงกวาเป็นสิ่งต้องห้าม

ศาลเจ้า ชินโต ชนบทญี่ปุ่น วัด และ ศาลเจ้า เที่ยวด้วยตัวเอง Fukui

http://en.rocketnews24.com/2015/09/18/the-japanese-town-where-cucumbers-are-forbidden/

ในประเทศญี่ปุ่นมีเมืองแห่งหนึ่งที่ห้ามปลูกและกินแตงกวา เพราะอะไรน่ะหรอ?

เมืองที่ว่านี้คือเมือง Adose-cho ในจังหวัด Fukui ส่วนสาเหตุที่ห้าม เพราะที่นั่นมีความเชื่อว่า Susano-no-Mikoto เทพเจ้าประจำศาลเจ้า Yasaka นั้นผูกอาฆาตพยาบาทกับแตงกวาน่ะสิ.....

อ่านบทความเต็ม: en.rocketnews24.com (อังกฤษ)

know-before-you-go