All About Japan

นิตยสารสำหรับหนุ่มร่างท้วม!

ข้อมูล แฟชั่น

http://mr-babe.com/

Mr. Babe นิตยสารน้องใหม่วางแผงเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2015 ที่ผ่านมา นิตยสารฉบับแรกที่นำเสนอเกี่ยวกับ แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของหนุ่มร่างท้วม โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ชายวัยกลางคนที่มีอายุอานามอยู่ในช่วง 30-50 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 25

แม้ว่าญี่ปุ่นจะมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารการกินที่ดีต่อสุขภาพ แต่ในปัจจุบัน กว่าหนึ่งในสามของชายชาวญี่ปุ่นมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาโรคอ้วนต่อไป ฉบับต่อไปของ Mr. Babe ที่ Jack Black ขึ้นปกจะวางแผงในวันที่ 24 มีนาคมที่จะถึงนี้

อ่านบทความเต็ม: www.japantrends.com (อังกฤษ)

know-before-you-go