All About Japan

SASEBO

ท่องรถบัสสำราญเมืองซาเซโบะ

สนุกกับ “อุมิคาเสะ” รถบัสสำราญสุดหรูที่จะพาคุณล่องทะเลเกาะคุจูคุและเมืองท่าในเมืองซาเซโบะแห่งเกาะคิวชู!

ซาเซโบะ เมืองท่องเที่ยวดังของนางาซากิ

นอกจากสวนสนุกสไตล์ยุโรปอย่าง Huis Ten Bosch ซาเซโบะเมืองเล็กๆในนางาซากิยังมีสถานที่เที่ยวดังอย่างเกาะ 99 เกาะ ถนนช๊อปปิ้ง Yonkacho นั่งกินซาเซโบะเบอร์เกอร์ชิลๆที่ท่าเรือ Gobankai เป็นต้นค่ะ

ทริปทะเล 2 วัน! คิวชู ซาเซโบะ เกาะคุจูคุชิมะ

สนุกสุดเหวี่ยงไปกับทริปเกาะคุจูคุชิมะ ที่ห่างเพียง 30 นาทีจากซาเซโบะ!!

เที่ยวรอบเฮาส์เท่นบอช ซาเซโบะ แห่งเกาะคิวชู!

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและอาหารน่ารับประทานในเฮาส์เท่นบอช ซาเซโบะ แห่งเกาะคิวชู!

know-before-you-go