All About Japan All About Japan

เริ่มต้นใหม่ทุกวันจันทร์

รีโนเวทโรงเรียนร้างให้กลายเป็นที่พักสุดหรู

ในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหาอัตราการเกิดต่ำและจำนวนประชากรที่ลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดตัวลงทุกปี ญี่ปุ่นจึงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการปรับปรุงอาคารโรงเรียนใหม่ให้กลายเป็นสิ่งที่น่าทึ่ง

หมู่บ้านในโลกอนาคต Tore Tore (Wakayama)

เบื่อที่จะพักในห้องโรงแรมสี่เหลี่ยมแคบๆหรือในโรงแรมแคปซูลทุกครั้งที่มาญี่ปุ่นหรือยัง สัมผัสก้บห้องพักรูปแบบใหม่ที่มีเพียงที่นี่เท่านั้น!

know-before-you-go