All About Japan

รู้จักกับ 5 เครื่องดนตรีโบราณของญี่ปุ่น

เรื่องราวของเครื่องดนตรีญี่ปุ่นที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาช้านาน โดยมีเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างน่าสนใจ

รวมคำศัพท์น่ารู้ของญี่ปุ่น ภาคอดีต

ศัพท์ญี่ปุ่นน่ารู้ 10 คำ ที่น่ารู้ไม่ยากไม่ง่ายเกินไป รอบนี้จะเป็นคำเก่าแก่ที่เกิดตั้งแต่สมัยก่อน แต่ยังมีบทบาทต่อวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน และยังมีประโยชน์กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย รู้จักกี่คำเอ่ย

know-before-you-go