All About Japan

ISE

ไขข้อสงสัย ทำไมจึงมีรูปปั้นสัตว์ในศาลเจ้า?

เคยสังเกตุบ้างไหมว่าในศาลเจ้าของญี่ปุ่นมีรูปปั้นสัตว์ตั้งอยู่ และหลายๆ ศาลเจ้าก็มีสัตว์ไม่เหมือนกัน

มรดกที่มีชีวิต – ศาลเจ้าอิเสะ –

สำหรับผู้มาเยือนภูมิภาคชูบุและคันไซ ศาลเจ้าอิเสะ (อิเสะ จิงกุ) คือสถานที่ที่ไม่อาจมองข้าม

know-before-you-go