All About Japan

เกี่ยวกับ Flo
An Aussie who moved to Tokyo in 2015 to pursue further studies after hopping around Asia for a few years. In my spare time I like to play with mud (I'm mad about ceramics!), ohm, nom, and flick through the occasional paperback.
สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับญี่ปุ่น
Ukiyo-e, Japanese mingei, parks and mountains. I also love how I can eat yummy and affordable Japanese food and commute by bike every day.
3 หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาที่เดินทางไปได้ง่าย

3 หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาที่เดินทางไปได้ง่าย

เราได้รวบรวมหมู่บ้านที่โด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาทั้งหมด 3 แห่งที่สามารถเดินทางเช้าไปเย็นกลับจากนาโกย่า โอซาก้า และโตเกียว

5 สิ่งที่คุณจะต้องพบเจอในชนบทของญี่ปุ่น

5 สิ่งที่คุณจะต้องพบเจอในชนบทของญี่ปุ่น

เมืองชนบทของญี่ปุ่นค่อนข้างมีความแตกต่างจากเมืองใหญ่ๆอย่างโตเกียว หรือโอซาก้า

4 ภูเขาไฟขึ้นชื่อของญี่ปุ่น

4 ภูเขาไฟขึ้นชื่อของญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นตั้งอยู่บนวงแหวนไฟทำให้มีสภาพภูมิประเทศแบบมีภูเขาไฟกว่า 100 ลูก บางลูกเป็นภูเขาไฟมีพลังซึ่งอาจมีการปะทุขึ้นเมื่อใดก็ได้ เราได้รวบรวม 4 ภูเขาไฟยอดนิยมของญี่ปุ่นไว้แล้วในบทความนี้

know-before-you-go