All About Japan

นักการเมืองชายข้ามเพศคนแรกของญี่ปุ่น

ข้อมูล LGBT ชีวิตในญี่ปุ่น ทำงานในญี่ปุ่น Saitama Kanto

เมื่อวันที่12มีนาคม โฮโซดะ โทโมยะ ชายข้ามเพศและชาวจังหวัดไซตามะ ได้รับเลือกเข้าเป็นหนึ่งในผู้แทนของสภาบริหารเมืองอิรุมะ (Iruma) จังหวัดไซตามะ โดยเป็นหนึ่งใน22คนที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งในสภาดังกล่าว โดยโฮโซดะ โทโมยะ ได้หาเสียงอย่างเปิดเผยว่าตัวเองเป็นชายข้ามเพศ

โดยโฮโซดะไม่ได้ลงสมัครในฐานะผู้สมัครอิสระหรือตัวแทนของกลุ่มสิทธิ LGBT แต่อย่างใด หากแต่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากพรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งประเทศญี่ปุ่น (Jiyu-Minshuto) ราวกับเขาเป็นนักการเมืองธรรมดาๆคนหนึ่ง

โดยโฮโซดะกล่าวว่า ตนต้องการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาระบบการปกครองที่เกี่ยวข้องกับเพศและสถานะทางสังคมของแต่ละเพศ เพื่อช่วยเหลือชาวเมืองอิรุมะที่มีปัญหาแบบที่เขาเคยพบ แต่นอกจากนี้แล้ว โฮโซดะก็ไม่ได้แค่ต้องการช่วยเหลือกลุ่ม LGBT อย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังต้องการทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนและช่วยเหลือคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย โดยนายโฮโซดะได้ยกตัวอย่างว่ากลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการนั้นต้องการความช่วยเหลือเป็นลำดับแรกๆ

ชัยชนะของนายโฮโซดะถือเป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นที่มีชายข้ามเพศได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนประชาชน และได้เป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการอีกด้วย
สำหรับทางหญิงข้ามเพศนั้น เมื่อปี2003 หญิงข้ามเพศชื่อ คามิคาวะ อายะ ได้ถูกรับเลือกเป็นสมาชิกสภาบริหารเมืองเซตะกายะมาแล้ว และเธอเพิ่งถูกรับเลือกต่อเป็นสมัยที่4เมื่อปี2015


Related Stories
Nurse cosplay: Would-be Hiroshima City Councilwoman’s innovative campaign tactic
Otaku assemblyman elected in Ōta-ku, Tokyo
Director of The Boy and the Beast, Summer Wars explains why he rarely casts anime voice actors

know-before-you-go