All About Japan

การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมเมื่อไปวัดและศาลเจ้า

วัด ศาลเจ้า
การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมเมื่อไปวัดและศาลเจ้า

คาดว่าคงจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รุ้หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการแต่งกายเมื่อไปสักการะวัดหรือศาลเจ้าญี่ปุ่น จริงๆแล้ววัฒนธรรมการแต่งกายไปเยือนวัดของญี่ปุ่นก็คล้ายๆกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้ ในที่นี้จะขอแนะนำการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมในการไปวัดญี่ปุ่น หลักสำคัญคือไม่เปิดเผย และมีสีฉูดฉาดมากเกินไป

กรณีผู้หญิง

กรณีผู้หญิง

1. ชุดที่เปิดเผยเกินไป เช่น ชุดเปิดไหล่ กระโปรงสั้น หรือชุดที่ใส่ไปทะเล แบบกางเกงขาสั้นและ รองเท้าแตะซึ่งการแต่งกายแบบนี้ถือว่าไม่ใช่การแต่งกายที่เหมาะสมนัก
2. ชุด กระโปรงหนังสั้นกับถุงน่องแบบตาข่ายในหน้าหนาว และรองเท้าบูท ซึ่งหลึกเลี่ยงได้จะดีมาก

กรณีผู้ชาย

กรณีผู้ชาย

หลักที่สำคัญสำหรับผู้ชายคือไม่ควรจะสักการะในสภาพที่ไม่เรียบร้อย ดังนั้นเสื้อผ้าที่ควรหลีกเลี่ยงคือ เสื้อผ้าที่ใส่อยุ่บ้านหรือเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตที่ยับและดูไม่เรียบร้อย นอกจากนี้กางเกงยีนต์ที่มีรูขาดมากเกินไปก็ไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ การสวมเสื้อที่มีส่วนเชื่อมโยงกับการฆ่าสัตว์ เช่นเสื้อผ้าที่มาจากขนสัตว์ เครื่องประดับที่มาจากผลิตภัณฑ์หนังสัตว์หรือของมีคม เพราะ นอกจากความไม่เหมาะสมต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์และสถานที่แล้วควันธูปจะติดเสื้อโค้ท ทำให้ดูแลยากอีกด้วย

หากสวมหมวกและโค้ทอยู่ ควรจะถอดหมวกและโค้ทออก ก่อนลอดประตูโทะอิริเข้าไป ยกเว้นในหน้าหนาวไม่ต้องถอดโค้ทออกก็ได้

อันนี้ก็เป็นหลักคร่าวๆสำหรับการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมในการไปวัดของคนญี่ปุ่น ซี่งเราไม่ใช่คนญี่ปุ่น ก็ไม่จำเป็นต้องเนี้ยบขนาดนี้ก็ได้ แต่งสุภาพปกติที่เราคิดว่าเหมาะสมก็พอค่ะ

- kurera.jp (ภาษาไทย)

know-before-you-go