All About Japan

ซัปโปโรยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันแล้ว

| LGBT , Sapporo

ซัปโปโรเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากกว่าสองล้านคนและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโด เกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นและสถานที่เที่ยวชมหิมะยอดนิยมของคนไทย โดยทางเมืองประกาศว่าได้มีแผนการที่จะให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้ โดยจะทำให้คู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิหลายๆอย่างเหมือนกับคู่รักจดทะเบียนสมรสทั่วไป เช่นการซื้อประกันชีวิตสำหรับคู่แต่งงานเท่านั้น หรือใช้แพคเกจมือถือสำหรับครอบครัวเท่านั้น เป็นต้น แต่ยังไม่ได้มีผลทางกฏหมาย

เช่นเดียวกัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี2015 เขตชิบุย่าและเซตากายะของกรุงโตเกียวได้ประกาศออกทะเบียนสมรสให้กับคู่รักเพศเดียวกัน แม้ไม่มีผลทางกฏหมาย แต่อย่างน้อยก็เป็นการสนับสนุนให้ร้านค้า ธุรกิจ เปิดรับคู่รักเพศเดียวกันมากขึ้น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เรื่องราวของกลุ่มคน LGBT ได้รับการยอมรับมากขึ้นในญี่ปุ่น แต่ก็คงยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าคู่รักเหล่านี้จะได้รับการยอมรับแบบเท่าเทียมกับคู่รักชายหญิง

Related Stories:
Tokyo’s Setagaya Ward to begin legally recognizing same-sex partnerships
Tokyo’s Shibuya Ward to offer marriage certificates to same-sex couples
Two Tokyo wards issue Japan’s first ever same-sex partnership certificates