All About Japan

วิธีขึ้นรถบัสทั้ง 2 แบบในญี่ปุ่น

การเดินทาง รถยนต์ รถบัส ข้อมูล ประหยัด เรียนภาษาญี่ปุ่น รู้ลึกเรื่องญี่ปุ่น ชีวิตในญี่ปุ่น เที่ยวด้วยตัวเอง ครั้งที่สองในญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

แบบขึ้นรถทางด้านหลัง

แบบขึ้นรถทางด้านหลัง

http://www.japan-tour.jp/en/6993

รถบัสที่ขึ้นจากทางด้านหลังนั้น มักจะต้องจ่ายค่าโดยสารก่อนที่จะลงรถ ต่างจากรถบัสที่ขึ้นจากด้านหน้า

1. รับตั๋ว

1. รับตั๋ว

http://blogs.yahoo.co.jp/kousan_1977/63690510.html

ถ้าขึ้นจากด้านหลังรถ เวลาขึ้นรถยังไม่ต้องจ่ายเงิน แต่ให้ดึงตั๋วจากเครื่องออกตั๋วที่อยู่บริเวณทางขึ้น (กระดาษจะมีหมายเลข หรือ สัญลักษณ์เขียนอยู่) แล้วเก็บไว้อย่าทำหาย แต่ถ้าในกรณีที่ใช้บัตร IC Card ให้ใช้บัตรแตะที่เครื่องอ่าน เป็นการบันทึกว่าเราขึ้นจากตรงไหน

2. ที่นั่งบนรถบัส

2. ที่นั่งบนรถบัส

https://www.japanhoppers.com/en/all_about_japan/transport/254/

ถ้าจะนั่งต้องคอยดูดีๆ เพราะว่าบริเวณที่นั่งด้านหน้าของรถมักจะถูกจัดเอาไว้ให้สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุอยู่ด้วย นอกจากนี้ระหว่างอยู่บนรถไม่ควรยื่นศีรษะ หรือ แขนออกจากหน้าต่าง และไม่ควรเดินไปมาขณะรถกำลังวิ่งด้วย

3. วิธีเช็คค่าโดยสาร

3. วิธีเช็คค่าโดยสาร

http://www.japan-tour.jp/en/6993

เราสามารถเช็คค่าโดยสารได้จากป้ายไฟด้านหน้าของรถ ในกรณีหยิบตั๋วตอนขึ้นรถมา ให้ดูหมายเชขที่ตั๋วแล้วเช็คกับค่าโดยสารตามหมายเลขได้เลย

4. จ่ายเงิน

4. จ่ายเงิน

http://www.toyotetsu.jp/ride/

ที่ญี่ปุ่นมักจะรอให้รถบัสจอดสนิทก่อนค่อยลุกจากที่นั่ง เพื่อความปลอดภัยนั่นเอง พอรถบัสจอดสนิทที่ป้ายแล้ว ให้เดินไปชำระเงินที่เครื่องข้างคนขับ ถ้าใช้เงินสดให้ใส่เงินพร้อมทั้งตั๋วลงในช่องชำระเงินไปได้เลย ถ้าใช้บัตร IC Card ก็ใช้บัตรแตะบัตรที่เครื่องอ่าน

5. ลงจากรถ

5. ลงจากรถ

http://www.konanbus.com/guide.html

ถ้าเราขึ้นมาจากด้านหลัง แปลว่าเราต้องลงจากด้านหน้า เพราะรถจะจอดรับคนที่ด้านหลังก่อน เว้นแต่ตอนสุดสายแล้ว ก็จะสามารถลงจากทั้งสองทางได้เลย

- digjapan.travel (ภาษาไทย)

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2