All About Japan

5 Daiso ขนาดใหญ่ใน Tokyo

| ช็อปปิ้ง , 100 เยน

ช็อปกันให้จุใจไปเลยกับทั้ง 5 Daiso ร้านร้อยเยนยักษ์ใหญ่ที่ตัวร้านขนาดมหึมา รับรองว่ามีของครบครันแบบที่ไม่ต้องไปตระเวณหาหลายๆ ร้านอีกต่อไป แบบนี้ต่อให้ช็อปเยอะแค่ไหนหรือซื้อจนถึอไม่ไหวยังไง เงินในกระเป๋าก็ยังพร่องไปนิดเดียว

6. Daiso Adachi Hitotsu

วิธีไป: รถไฟ Tokyo Metro สาย Hibiya ลงสถานี Gotanno (ประมาณ 20 นาทีจากสถานี Ueno) เดินต่ออีกประมาณ 20 นาที
เนื้อที่ร้าน: 2,082 ตารางเมตร (2 ชั้น)
เปิด: 10-20 นาฬิกา

5. Daiso Frespo Wakabadai

วิธีไป: รถไฟสาย Keio Sagamihara ลงสถานี Wakabadai (ประมาณ 25 นาทีจาก Shinjuku) เดินต่ออีกประมาณ 4 นาที
เนื้อที่ร้าน: ประมาณ 2,109 ตารางเมตร
เปิด: 10-20 นาฬิกา

4. Daiso Iqon Tama Center

วิธีไป: รถไฟสาย Keio Sagamihara ลงสถานี Keio Tama Center (20 นาทีจากสถานี Shinjuku) เดินต่ออีกประมาณ 6 นาที
เนื้อที่ร้าน: 2,198 ตารางเมตร (2 ชั้น)
เปิด: 10-21 นาฬิกา

3. Daiso Kameari Ririo

วิธีไป: รถไฟ Tokyo Metro สาย Chiyoda ลงสถานี Kameari อยู่หน้าสถานีเลย
เนื้อที่ร้าน: 2,357 ตารางเมตร (5ชั้น)
เปิด: 10-21 นาฬิกา

2. Daiso Oume Shinmachi Shop

วิธีไป: รถไฟ JR สาย Chuo ลงสถานี Ozaku Station (ประมาณ 45 นาทีจาก Shinjuku) แล้วเดินต่อประมาณ 20 นาทีหรือจะขึ้นรถบัสสาย 02 จากหน้าสถานีรถไฟไปลงที่ป้าย Shinmachi Higashi ก็ได้
เนื้อที่ร้าน: 2,655 ตารางเมตร
เปิด: 10-21 นาฬิกา

1. Daiso Arcakit Kinshicho

วิธีไป: รถไฟ JR สาย Chuo Sobu ลงที่สถานี Kinshicho (ประมาณ 23 นาทีจาก Shinjuku) ร้านอยู่หน้าสถานี
เนื้อที่ร้าน: 3,305 ตารางเมตร (7 ชั้น)
เปิด: 10-21 นาฬิกา

- www.daiso-sangyo.co.jp (ภาษาญี่ปุ่น)