All About Japan

พิพิธภัณฑ์ห้องน้ำTOTO

พิพิธภัณฑ์ สุขา Fukuoka Kyushu

พิพิธภัณฑ์ห้องน้ำแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ผู้ไปเยือนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของห้องน้ำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุนบัน และยังได้ชมสินค้าเกี่ยวกับห้องน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดอีกด้วย

เกี่ยวกับTOTO

เกี่ยวกับTOTO

http://www.toto.co.jp/

TOTO เป็นบริษัทผลิตสุขภัณฑ์ชั้นนำของโลก ผลิตภัณฑ์ของTOTO มีทั้งฝาชักโครกไฮเทคที่มีระบบอุ่นที่นั่งและระบบฉีดน้ำ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องน้ำหลากหลายชนิด บริษัทTOTO ก่อตั้งขึ้นในปี1917 เนื่องในโอกาสใกล้ครบรอบ100ปี TOTO ได้เปิดพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับห้องน้ำขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี2015 พิพิธภัณฑ์ห้องน้ำนี้อยู่ที่เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุคุโอกะ โดยตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท นอกจากส่วนจัดแสดงให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำแล้ว ที่ชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์ยังมีโชว์รูมแสดงสินค้ารุ่นล่าสุดของTOTO อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พิพิธภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

http://www.toto.co.jp/

ตัวอาคารสีขาวสะอาดของพิพิธภัณฑ์ไม่เพียงแต่จะดูทันสมัยและแปลกตา แต่ยังถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ห้องน้ำทั้งหมดในอาคารใช้ผลิตภัณฑ์ของTOTO ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการประหยัดน้ำ บนดาดฟ้ามีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มปริมาณพิ้นที่สีเขียวและมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในตัวอาคารบางส่วน มีระบบถ่ายเทอากาศและใช้แสงธรรมชาติเพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า มีการใช้วัสดุรีไซเคิลในการก่อสร้างคือส่วนพื้นของบริเวณที่จอดรถสร้างขึ้นด้วยขยะจากการผลิตของบริษัท การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนี้เป็นหนึ่งในปรัชญาของบริษัทTOTO

เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับห้องน้ำ

เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับห้องน้ำ

http://www.toto.co.jp/

พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณชั้น1เป็นโชว์รูมสำหรับจัดแสดงสิ้นค้ารุ่นใหม่ๆของTOTO บนชั้น2 มีห้องสมุดให้ความรู้เกี่ยวกับห้องน้ำ และส่วนจัดแสดงหลัก3โซน ได้แก่ โซนที่1ประวัติความเป็นมาของบริษัทตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ในโซนนี้มีการจัดแสดงขั้นตอนการผลิตของTOTOด้วย โซนที่2วิวัฒนาการของห้องน้ำ มีจัดแสดงชักโครกและอุปกรณ์ในห้องน้ำไล่จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน โซนที่3ผลิตภัณฑ์TOTOในต่างประเทศ จัดแสดงสินค้ารุ่นที่ไม่ได้ผลิตขายในประเทศญี่ปุ่น และปิดท้ายด้วยร้านขายของที่ระลึกสินค้าออริจินอลของพิพิธภัณฑ์ เช่น กระดาษชำระลายมาสคอตประจำจังหวัด

TOTO MUSEUM
ที่ตั้ง: 2-1-1 Nakashima, Kokurakita, Kitakyushu, Fukuoka 802-8601
เวลาทำการ: 10.00-17.00
วันหยุด: วันจันทร์ และช่วงวันหยุดปีใหม่
ค่าเข้าชม: ฟรี

- www.toto.co.jp (อังกฤษ)

know-before-you-go