All About Japan

คอนเสิร์ตฟุนัชชี่ อิน Tokyo & Osaka

งานอีเวนท์ คอนเสิร์ต เพลง ฟุนัชชี่ เทศกาลฤดูร้อน

http://welovefunassyi.com/post/142098809464/the-website-for-funassyis-two-big-concerts-in

ฟุนัชชี่กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่สองแห่งในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ คือ Nassyi Fes หรือชื่อเต็มว่า Funassyi Summer Festival 2016

คอนเสิร์ตจะจัดขึ้นที่ Nippon Budokan ในโตเกียว วันที่ 23 สิงหาคม 2016 และ Osaka-jo Hall ในวันที่ 29 สิงหาคม 2016 ตั๋วผู้ใหญ่ราคา 7,400 เยน ส่วนตั๋วเด็กราคาจะตกอยู่ที่ใบละ 2,740 เยน ถ้าเป็นเด็กจะต้องมีผู้ปกครองตามมาดูแลด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ We Love Funassyi ตามลิงค์ด้านล่างเลย!

อ่านบทความเต็ม: welovefunassyi.com (อังกฤษ)

know-before-you-go