All About Japan

ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ศาลเจ้าเหนือคลื่นน้ำ

ศาลเจ้า ชายทะเล วัด และ ศาลเจ้า รีสอร์ท Naha Okinawa

http://funflyingfour.com/2015/10/13/above-the-waves-shrine-naminoue-gu-shrine-okinawa/

ในปีค.ศ. 1605 ศาลเจ้านามิโนะอุเอะถูกบันทึกให้เป็นศาลเจ้าลำดับหนึ่งของอาณาจักรริวกิว และในปัจจุบันก็ยังคงเป็นศาลเจ้าชินโตหลักของโอกินาวะ

ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินจึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของชายหาดนามิโนะอุเอะ และทะเลจีนตะวันออก น่าเสียดายที่ว่าฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีชายหาดจนไปเห็นด้วยตาของตัวเอง ไม่งั้นคงได้เตรียมชุดเล่นน้ำกับแพ็กอาหารไปปิคนิคแล้ว

อ่านบทความเต็ม: funflyingfour.com

know-before-you-go