All About Japan

การพาลูกเข้าอนุบาลที่ญี่ปุ่น ภาค 2 : เอกสาร และของใช้ในโรงเรียน

รู้ลึกเรื่องญี่ปุ่น ชีวิตในญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น เลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น

2 ) ของใช้ในโรงเรียนที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้

2 ) ของใช้ในโรงเรียนที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้

ชองเหล่านี้จะเป็นของที่ทางโรงเรียนเตรียมไว้ให้ผู้ปกครองค่ะ มาดูกันค่ะว่าของแต่ละอย่างเอาไว้ทำอะไรบ้าง?

2.1 ) ป้ายชื่อผู้ปกครอง (保護者カード)

2.1 ) ป้ายชื่อผู้ปกครอง (保護者カード)

เป็นป้ายชื่อสำหรับผู้ปกครอง ต้องใส่ไว้ทุกครั้งเวลามารับหรือส่งลูกที่โรงเรียนค่ะ แต่ถ้าผู้ที่จะมารับลูกไม่ใช่พ่อหรือแม่ต้องทำการแจ้งคุณครูหรือโรงเรียนไว้ก่อนนะคะว่าจะเป็นใครมารับค่ะ

2.2 ) ป้ายชื่อนักเรียน (名札)

2.2 ) ป้ายชื่อนักเรียน (名札)

ป้ายชื่อของลูกที่จะติดไว้บนเสื้อลูกทุกวันที่ไปโรงเรียน โดยจะเป็นป้ายลวดลายน่ารัก ๆ อย่างของลูกชั้นอนุบาล 1 จะเป็นสีแดง กลุ่มกระต่าย แล้วก็ชื่อของลูกค่ะ ถ้าหายสามารถบอกครูเพื่อซื้อชิ้นใหม่ได้นะคะ ราคาอยู่ที่ชิ้นละ 500 เยนค่ะ

2.3 ) สมุดเสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครู (連絡帳)

2.3 ) สมุดเสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครู (連絡帳)

เป็นสมุดที่ไว้ใช้เขียนตอบระหว่างผู้ปกครองและครูค่ะ เมื่อผู้ปกครองมีปัญหาหรือข้อซักถามสามารถเขียนลงสมุดและส่งให้ครูได้ค่ะ ครูมักจะส่งสมุดพร้อมกับคำตอบในวันถัดไปค่ะ สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนตามลิงค์นี้นะคะ

2.4 ) ใบจดอุญหภูมิ (検温表)

2.4 ) ใบจดอุญหภูมิ (検温表)

พอมีไวรัสโควิด หลายโรงเรียนก็นิยมให้มีการวัดอุญหภูมิเด็กทุกเช้าค่ะ เราก็ทำการเขียนวันที่ เวลา อุญหภูมิที่วัดได้ และสภาพสุขภาพของลูก ให้คุณครูดูทุกเช้าตอนไปส่งลูก ก่อนเข้าห้องเรียนค่ะ

2.5 ) แฟ้ม A5 สำหรับใส่เอกสาร

2.5 ) แฟ้ม A5 สำหรับใส่เอกสาร

เป็นแฟ้มใสธรรมดาที่มีชื่อของลูกติดไว้บนหน้าแฟ้มค่ะ มีไว้สำหรับส่งเอกสารต่าง ๆ เช่นซองสำหรับใส่เงิน การ์ดรายงานสุขภาพเด็ก และเอกสารอื่น ๆ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยครูจะทำการมอบหน้าห้องเรียนตอนไปรับหรือส่งลูกค่ะ พอรับเสร็จส่วนใหญ่ก็นิยมคืนแฟ้มในตอนนั้นเลยค่ะ

2.6 ) การ์ดรายงานสุขภาพเด็ก (健康の記録カード)

2.6 ) การ์ดรายงานสุขภาพเด็ก (健康の記録カード)

เป็นการ์ดที่รายงานจำนวนวันที่เข้าเรียน จำนวนวันที่ขาดเรียน ความสูงและน้ำหนักของลูก โดยการ์ดใบนี้จะส่งให้ผู้ปกครองทุกเดือนค่ะ ด้านหน้าจะมีชื่อลูกและตารางให้แสตมป์ว่ารับทราบโดยครูและผู้ปกครองค่ะ

2.7 ) ซองสำหรับใส่เงิน (お金の封筒)

2.7 ) ซองสำหรับใส่เงิน (お金の封筒)

ซองซิปที่จะถูกใข้ตลอดปีการศึกษาค่ะ ทางโรงเรียนจะให้เมื่อผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายที่จะชำระ เช่น ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่ากรรไกรที่ใช้ในโรงเรียน เป็นต้น โดยด้านหลังจะมีใช้เขียนวันที่ รายการ และจำนวนเงินค่ะ

know-before-you-go