All About Japan

5 แหล่งเช่า/ยืมจักรยานในโตเกียว

เพราะจักรยานทำให้เราได้เข้าไปในที่ที่รถไฟเข้าไปไม่ถึง

7 ตึกสวยย่าน Harajuku, Omotesando และ Aoyama

ไม่ใช่แค่ย่านช้อปปิ้ง เพราะแถวนี้ก็เป็นย่านตึกสวยระดับโลกด้วย

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
know-before-you-go