All About Japan

รีโนเวทโรงเรียนร้างให้กลายเป็นที่พักสุดหรู

| ที่พัก , โรงแรม

เป็นที่รู้กันดีว่าในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหาอัตราการเกิดต่ำและจำนวนประชากรที่ลดลงอย่างฮวบฮาบโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท เมื่อเด็กมีจำนวนน้อยลงจึงส่งผลให้โรงเรียนจำนวนกว่า 500 แห่งต้องปิดตัวลงทุกปี อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นได้พลิกวิกฤตดังกล่าวให้เป็นโอกาสได้อย่างน่าทึ่ง

ตึกโรงเรียนที่ถูกปล่อยร้างไว้ถูกปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นโรงแรม พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และอาคารอเนกประสงค์ที่ไว้จัดนิทรรศการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแล้วยังเป็นอีกลู่ทางหนึ่งในการทำเงินอีกด้วย โรงเรียนส่วนมากที่รีโนเวทจะมีโครงสร้างที่ทำจากไม้จึงมีบรรยากาศที่ชวนให้นึกถึงสมัยนักเรียนเป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่ง นอกจากนี้โรงเรียนบางส่วนยังถูกปรับปรุงให้เป็นศูนย์สาธารณสุข และหน่วยงานราชการอีกด้วย

- en.rocketnews24.com (อังกฤษ)