All About Japan

มรดกโลก 10 แห่งที่น่าเที่ยวในญี่ปุ่น

| มรดกโลก

ญี่ปุ่นมีสถานที่ที่เป็นมรดกโลกหลายแห่งและสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้ ทั้งมรดกโลกทางวัฒนธรรมหรือมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งแต่ละแห่งก็มีความน่าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม

ในหัวข้อนี้จะขอแนะนำสถานที่ที่เป็นมรดกโลก (World Heritage Sites) ในญี่ปุ่น ที่ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวธรรมดาทั่วไปแต่สถานที่เหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นมรดกอันทรงคุณค่าและมีความน่าสนใจในหลายๆด้าน ทั้ง 10 แห่ง ดังนี้

1. พุทธสถานในพื้นที่โฮริวจิ จังหวัดนารา (Buddhist Monuments in the Horyuji Area, Nara)

มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1993 เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในนาราที่เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและหนึ่งสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่าเป็นผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรมของที่นี่ก็คือวัดโฮริวจิที่สร้างขึ้นจากไม้ทั้งหลังมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนในสมัยก่อนด้วย

เวลาทำการ : 08.00 -17.00 น. (ช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ปิดทำการเวลา16.30 น.)

ค่าเข้าชม : 1,000 เยน

การเดินทาง : ขึ้นรถไฟสาย JR Yamatoji Line ไปลงสถานี Horyuji จากนั้นต่อรถบัส Nara Kotsu สาย 97 ไปลงที่ป้ายสุดท้ายแล้วเดินต่อประมาณ 10 นาที

2. เทือกเขาชิราคามิ-ซังจิ จังหวัดอาโอโมริและอาคิตะ (Shirakami-sanchi Mountain Range, Aomori and Akita)

มรดกโลกทางธรรมชาติ ปี ค.ศ. 1993 เป็นแนวเทือกเขาอันอุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัดคืออาโอโมริกับอาคิตะ มีป่าบีชดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรวมทั้งสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ เช่น หมีดำ นก 87 สายพันธุ์ สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ได้ เช่นเดินป่า ปีนเขา

เวลาทำการ : เดือนเมษายน-ตุลาคม ตั้งแต่ 08.30-17.00 น., เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ตั้งแต่ 09.00-16.30 น.

ค่าเข้าชม : ฟรี

การเดินทาง : จากสถานีรถไฟ JR Hirosaki ต่อรถบัสไปลงที่สถานี Tashiro Nishimeya-mura-Yakubamae ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

3. อนุสรณ์สวนสันติภาพ จังหวัดฮิโรชิมา (Hiroshima Peace Memorial , Hiroshima)

มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1996 เป็นสวนสาธารณะเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูในสมัยสงครามโลกซึ่งมีสถานที่สำคัญต่างๆ เช่นพิพิธภัณฑ์สันติภาพ อาคารโดมปรมาณูหรือ Atomic Bomb Dome นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังมีอนุสาวรีย์เด็กหญิงซาดาโกะกับตำนานนกกระเรียนหนึ่งพันตัวด้วย

เวลาทำการ : 08.30-18.00 น. ปิดทำการช่วงสิ้นปีวันที่ 29-31 ธันวาคม

ค่าเข้าชม : 50 เยน

การเดินทาง : จากสถานี JR Hiroshima นั่งรถไฟ Hiroshima Electric Railway ไปลงที่สถานี Genbaku Dome-mae แล้วเดินอีกประมาณ 5 นาที

4. อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ศาลเจ้าโทโชงุ เมืองนิกโก้ จังหวัดโทชิงิ (The Shrines and Temples of Nikko, Tochigi)

มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1999 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนิกโก้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยเอโดะซึ่งมีทั้งสิ่งปลูกสร้างทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและธรรมชาติที่มีชื่อเสียง เช่นศาลเจ้าฟูตาระซัง (Futarasan Jinja) และศาลเจ้าโทโชงุหรือนิกโก้โทโชซึ่งมีจุดที่น่าสนใจและได้รับความนิยมมากนั่นคือประตูโยเมมง (Yomei-mon) ที่สร้างขึ้นด้วยการใช้ช่างฝีมือราว 127,000 คน โดยใช้วิทยาการทางศิลปะที่ดีที่สุดในยุคนั้น

เวลาทำการ : เดือนเมษายน-ตุลาคม ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.

เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ตั้งแต่ 08.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม : เด็กมัธยมปลายจนถึงผู้ใหญ่ 1,300 เยน, เด็กประถมและมัธยมต้น 450 เยน

การเดินทาง : เริ่มต้นจากโตเกียวให้ขึ้นรถไฟ Tobu Railways ไปลงที่สถานี Tobu-Nikko จากนั้นต่อรถบัสท้องถิ่นสาย World Heritage Bus ไปลงป้าย Omotesando แล้วเดินต่อประมาณ 5-10 นาที

5. อุทยานแห่งชาติชิเรโทโกะ จังหวัดฮอกไกโด (Shiretoko National Park, Hokkaido)

มรดกโลกทางธรรมชาติ ปี ค.ศ. 2005 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะฮอกไกโดเป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศวิทยาโดยเฉพาะความสำคัญในการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ มีจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมธรรมชาติได้ เข่นน้ำตกและทะเลสาบทั้ง 5 ซึ่งเป็นเส้นทางเดินสำรวจธรรมชาติที่มีบรรยากาศสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล

เวลาทำการ : ตลอดทั้งวัน

ค่าเข้าชม : ฟรี

การเดินทาง : ขึ้นรถไฟสาย JR Senmo-honsen ไปลงสถานี Shiretokoshari จากนั้นต่อรถบัสไปลงที่ป้าย Shiretoko Goko Lakes bus stop

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2