All About Japan

รูปปั้นพระโพธิสัตว์คันนอนที่ Ofuna

วัด ศาสนาพุทธ วัด และ ศาลเจ้า Kamakura อภิมหานครโตเกียว Kanagawa Kanto

http://zoomingjapan.com/travel/ofuna-kannon-statue/

หากใครเคยนั่งรถไฟจากโตเกียวไป Kamakura แล้วมองออกมานอกหน้าต่างอาจจะเคยเห็นรูปปั้นสีขาวขนาดใหญ่ที่โผล่ออกมาเหนือเนิน ถ้าใครสนใจอยากไปดูใกล้ๆสามารถลงที่สถานี Ofuna ใน Kamakura แล้วเดินไปที่วัด Ofuna Kannonji คุณจะเจอรูปปั้นพระโพธิสัตว์คันนอน สูง 25 เมตร หนัก 1,900 ตันประดิษฐานอยู่

อ่านบทความเต็ม: zoomingjapan.com (อังกฤษ)

know-before-you-go