All About Japan

โถสุขาข้างเตียงจากผู้ผลิตสุขภัณฑ์ Toto

เทคโนโลยี สุขา

https://www.youtube.com/watch?v=Xmo0MU1akto

ผู้ผลิตสุขภัณฑ์ชื่อดังได้พัฒนาโถสุขาข้างเตียงที่สามารถกดชักโครกได้ สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

โถสุขาอันนี้ถูกพัฒนาให้สามารถวางไว้ในบริเวณที่ต้องการได้โดยไม่ต้องยึดติดกับโครงสร้างของอาคาร และเนื่องจากไม่ได้ติดตั้งถาวร โถสุขานี้จึงสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม ลดภาระของผู้ที่คอยดูแลและให้อิสรภาพแก่ผู้ที่รับการดูแลไปพร้อมกัน

อ่านบทความเต็ม: akihabaranews.com (อังกฤษ)

know-before-you-go