All About Japan

ชมฟูจิที่ศาลเจ้า "ฟูจิเซ็นเก็น"

ศาลเจ้า ภูเขา การเดินเขา ภูเขาไฟฟูจิ วัด และ ศาลเจ้า Shizuoka Chubu

ศาลเจ้า "ฟูจิเซ็นเก็น" สาขาใหญ่ที่สุด Fuji Sengen Taisha เป็นศาลเจ้าที่บูชาภูเขาไฟฟูจิเป็น "พระเจ้า" ตามสไตล์ศาสนาแบบญี่ปุ่นที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขา ต้นไม้ แม่น้ำล้วนมีพระเจ้าสถิตอยู่ จากศาลเจ้าสามารถมองเห็น "พระเจ้า" หรือภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน ในอดีตที่นี่จึงถูกใช้เป็นที่แสวงบุญ ในปัจจุบันก็กลายเป็นจุดชมวิวชื่อก้อง

ศาลเจ้า ฟูจิเซ็นเก็นไทชะ

ศาลเจ้า ฟูจิเซ็นเก็นไทชะ

http://fuji-hongu.or.jp/sengen/hongu/index.html

ชื่อเต็มๆคือ ฟูจิซังฮงกู เซ็นเก็นไทชะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha 富士山本宮浅間大社)
ที่นี่นอกจากจะเป็นอาคารหลักเบอร์หนึ่งของศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็นที่ตั้งอยู่มากมายรอบๆฟูจิแล้ว ยังเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในเครือศาลเจ้าที่มีชื่อว่า "เซ็นเก็น" หรือ "อาซามะ" ที่อื่นๆในญี่ปุ่นอีกด้วย เรื่องความสวยงาม วิวฟูจิที่มองเห็น และซากุระในช่วงใใบไม้ผลินั้นล้วนเป็นหนึ่ง

ซึ่งศาลเจ้าในเครืออาซามะหรือเซ็นเก็นนี้จะบูชา"ภูเขาไฟ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟูจิเหมือนกันทุกสาขา ในชื่อจะมีคำว่า "อาซามะ" หรือ "เซ็นเก็น" เหมือนกันทุกสาขาครับ โดยถ้านับศาลเจ้าทั้งหมดที่ตรงตามเงื่อนไขนี้แล้ว ศาลเจ้าเซ็นเก็นจะมีศาลเจ้าเล็กๆ ในเครือมากกว่า 1300 แห่งทั่วญี่ปุ่นเลยครับ

ศาลเจ้า ฟูจิเซ็นเก็นไทชะ โอคุโนะมิยะ

ศาลเจ้า ฟูจิเซ็นเก็นไทชะ โอคุโนะมิยะ

http://fuji-hongu.or.jp/sengen/hongu/index.html

Fujisan Sengen Taisha Oku-no-miya (富士山浅間大社奥宮)
นับเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้า "ฟูจิเซ็นเก็น" แต่ว่าอยู่ห่างจากอาคารหลักโดยสิ้นเชิง เพราะอาคารในภาพนี้ตั้งอยู่ใกล้บริเวณยอดภูเขาฟูจิ โดยชื่อ โอคุโนะมิยะ แปลว่าศาลเจ้าภายใน คำว่า โอคุ แปลว่าด้านใน ด้านลึก จุดที่อยู่ห่างจากประตูทางเข้า เป็นต้น เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าอาคารฮงกูเป็นทางเข้า ส่วนที่โอคุโนะมิยะแห่งนี้คือปลายทางครับ

ที่น่าสนใจก็คือ จริงๆแล้วพิ้นทีบนภูเขาฟูจิทั้งหมดตั้งแต่ชั้น 8 ขึ้นไปจนถึงยอด ถูกนับว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในศาลเจ้าแห่งนี้ แม้จะไม่มีการล้อมรั้วใดๆก็ตาม เพราะฉะนั้นใครที่เคยปีนจนถึงยอดเขาฟูจิแล้ว ยังพูดได้ว่าอยู่ในอาณาเขตของพระเจ้าอีกด้วยนะครับ

know-before-you-go