All About Japan

เทศกาลโอชิโรอิ (อำเภออะสะกุระ)

ศาลเจ้า เทศกาล ชินโต ชนบทญี่ปุ่น วัด และ ศาลเจ้า Fukuoka Kyushu

ทำนาย "ผลผลิต" ของปีหน้าด้วยการทาหน้าขาว
เทศกาลขอบคุณเทพเจ้าและอธิษฐานให้ผลผลิตงอกเงย

เยี่ยมชมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมานานกว่า 400 ปี!

เยี่ยมชมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมานานกว่า 400 ปี!

https://ohmatsuri.com/en/articles/fukuoka-oshiroi-matsuri

ตามตำนานที่เล่าขานมาในท้องถิ่น ชาวบ้านเรียกศาลเจ้าโอยะมะสึมิว่า "เทพแห่งภูเขา (ยะมะโนะคะมิ)" เทพเจ้ายะมะโนะคะมิองค์นี้เป็นเทพหญิง และการแต่งหน้าของเทพดังกล่าวเรียกว่าการทาโอชิโรอิ (ทาหน้าเป็นสีขาว) จึงมีการเปรียบเทียบ "ชิโทกิ" หรือน้ำข้าวที่ทำมาจากข้าวใหม่กับผงทาหน้าสีขาวของเทพเจ้า และนำมาทาหน้าเพื่อขอบคุณเทพเจ้าที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ท้องถิ่น ถือเป็นเทศกาลที่หาชมได้ยากในประเทศญี่ปุ่น

นับตั้งแต่เวลาช่วงบ่ายของวันเทศกาลเป็นต้นไป นักบวชในศาลเจ้าจะเริ่มทำพิธีอธิษฐานขอบคุณธรรมชาติ อ่านบทสวดมนต์ ปัดเป่ารังควาน ภายในวิหารจะตั้งที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารสำหรับชาวบ้านในชุมชน ผู้รับผิดชอบในการทำพิธีจะถือภาชนะสีขาวซึ่งใส่ชิโทกิเอาไว้ จากนั้น ผู้นำนักบวชจะเริ่มทาหน้าสีขาวก่อนคนอื่นเพื่อทำนายความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารในปีถัดไปจากลักษณะสีที่ติดทน และห้ามล้างสีออกจนกว่าจะถึงบ้าน เชื่อกันว่าหากใส่ลงไปในไฟจะเกิดเพลิงไหม้ ต้องนำไปผสมอาหารวัวหรือม้าแล้วดื่มเพื่อป้องกันโรคภัยอันตรายทั้งปวง

ศาลเจ้าโอยะมะสึมิโอบล้อมด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณภูเขาฮะกิโอยะมะ นักท่องเที่ยวจะรู้สึกขอบคุณในความยิ่งใหญ่ดังกล่าว
เตรียมเครื่องแต่งกายพร้อมรับอากาศหนาว แล้วเข้าเยี่ยมชมพิธีกรรมด้วยกัน!

ทาหน้าสีขาวแล้วทำนายเรื่องราวปีหน้า!

ทาหน้าสีขาวแล้วทำนายเรื่องราวปีหน้า!

https://ohmatsuri.com/en/articles/fukuoka-oshiroi-matsuri

นักท่องเที่ยวก็ลองเข้ารับการทาหน้าขาวได้ เชื่อกันว่าหากติดบนผิวดี จะยิ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และจะมีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นในปีหน้า!
หากมาสักการะศาลเจ้าและร่วมทาหน้าขาวทุกปี ใบหน้าจะผุดผ่องเหมือน "ผิวโมจิ" และเชื่อว่าจะมีอายุยืนยาว

Rules & Manners

กรุณาอยู่ในกิริยาสำรวมระหว่างพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
เตรียมเครื่องแต่งกายป้องกันอากาศหนาวให้พร้อม

Access

การเดินทางสู่อำเภออะสะคุระ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีอะมะกิ รถไฟสายอะมะกิ

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าโอยะมะสึมิ
ที่อยู่ : ฮะกิโอยะมะ อำเภออะสะคุระ
รถไฟสายอะมะกิ เดินทางด้วยรถยนต์จากสถานี 30 นาที

- ohmatsuri.com (ภาษาไทย)

know-before-you-go