All About Japan

สุดยอดทิวทัศน์ที่พบได้ในคิวชู 16 แห่ง

| ท่องเที่ยวคิวชู , Kyushu

Hard ขับรถ แล้วต่อด้วยเรือเฟอร์รี่

O.ป่าดงดิบที่ยังไม่มีใครเข้าไปถึง: จังหวัดคาโกชิมะ

O.ป่าดงดิบที่ยังไม่มีใครเข้าไปถึง: จังหวัดคาโกชิมะ

เกาะยาคุชิมะมีชื่อเสียงจากป่าที่ใช้เป็นแบบในการสร้างภาพยนตร์กิบลิ "เจ้าหญิงโมโนโนเกะ" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และเป็นมรดกทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงจากต้นสนโจมงซึ่งเป็นต้นสนยาคุชนิดหนึ่งที่มีอายุ 7200 ปี นอกจากนี้ ผืนป่าและระบบนิเวศน์เฉพาะตัวที่กินพื้นที่ 90% ของเกาะยังมีพืชไพรอยู่รวมกัน 1500 ชนิดหรือกว่าร้อยละ 70 ของพืชพันธุ์ในญี่ปุ่น ด้วยลักษณะพิเศษนี่นี้เอง จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า "กาลาปากอสแห่งตะวันออก"

ที่อยู่: ตำบลยาคุชิมะ อำเภอคุมาเกะ จังหวัดคาโกชิมะ
การเดินทาง: จากท่าเรือคาโกชิมะ นั่งเรือด่วน 120 นาที/จากสนามบินคาโกชิมะ นั่งเครื่องบิน 110 นาที

- yakukan.jp (ภาษาญี่ปุ่น)

P.สุดยอดออนเซ็นที่เกาะร้าง ฮิงาชิออนเซ็น: จังหวัดคาโกชิมะ

บ่อน้ำร้อนรวมกลางแจ้งที่สำคัญของจังหวัดคาโกชิมะและมีทิวทัศน์แสนสวย (สวมชุดว่ายน้ำได้) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะอิโอจิมะ สามารถเพลิดเพลินกับการแช่ออนเซ็นไปพร้อมกับการเล่นน้ำทะเลที่สาดกระเซ็นโดยมีทะเลผืนใหญ่อยู่เบื้องหน้า
น้ำแร่บำรุงผิวนี้มีความเป็นกรดสูง ทำให้มีสีเขียวใส ขณะที่เกาะอิโอจิมะก็มีภูเขาไฟและตั้งอยู่บนทะเลห่างจากจังหวัดคาโกชิมะประมาณ 50 กิโลเมตร

ที่อยู่: อิโอจิมะ หมู่บ้านมิชิมะ อำเภอคาโกชิมะ จังหวัดคาโกชิมะ
การเดินทาง: จากท่าเรือคาโกชิมะ นั่งเฟอร์รี่ประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที (ออกเรือทุก 2-3 วัน)

- mishima.link (ภาษาญี่ปุ่น)