All About Japan

5 อันดับออนเซ็นเรียวกังที่เก่าแก่ที่สุด!

ออนเซ็น เรียวกัง รู้ลึกเรื่องญี่ปุ่น Gumma Ishikawa Tochigi Yamanashi

คนญี่ปุ่นนิยมการแช่ออนเซ็นมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเรียวกังก็มักจะก่อตั้งขึ้นในบริเวณที่มีออนเซ็นนั่นเอง ในหมู่จำนวนเรียวกังมากมายนั้น หลายแห่งก็สืบทอดกันมาหลายสมัย แต่ขอบอกว่าที่เก่าแก่ที่สุดที่จะพาไปดูวันนี้มีอายุกว่า 1,300 ปี! (นับจากปี 2016)

5 อันดับออนเซ็นเรียวกังที่เก่าแก่ที่สุด!

5. เรียวกัง Bankyu (Tochigi) : อายุ 350 ปี

5. เรียวกัง Bankyu (Tochigi) : อายุ 350  ปี

http://tanoshikurashi.com/pic-labo/2059-4.jpg?sr.dwp=100

จริงๆ เรียวกังนี้เปิดกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อปี 1666 ซึ่งก็นับได้แค่ 350 ปีนี่เอง แต่จริงๆ แล้วเปิดอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเป็นที่พักให้กับทหารที่อ่อนล้าจากสงครามมาตั้งแต่ยุคสมัย Heian แล้ว ซึ่งก็นับรวมได้มากกว่า 800 ปี โดยเรียวกังนี้ก็สืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆ โดยรุ่นที่ 11 หรือในปี 1666 นั้นได้บังเอิญเจอออนเซ็น จึงได้เปิดกิจการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ตอนนั้นนั่นเอง โดยเจ้าของรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 25 แล้ว

- www.bankyu.co.jp (ภาษาญี่ปุ่น)

4. เรียวกัง Shima Tamura (Gunma) : อายุ 453 ปี

4. เรียวกัง Shima Tamura (Gunma) : อายุ 453 ปี

เรียวกัง Shima Tamura นี้เปิดมาตั้งแต่สมัย Muromachi หรือเมื่อประมาณ 500 ปีที่แล้ว เป็นเรียวกังที่มีประวัติศาสตร์ โดยคนเริ่มกิจการเป็นซามูไรเก่าที่ถูกข้าศึกไล่ต้อน จนต้องหลบหนีและบังเอิญเจอออนเซ็นพอดีจึงได้ผันมาทำกิจการเรียวกังนั่นเอง โดยมีบันทึกว่าเริ่มกิจการในปี 1563 หรือมีอายุ 453 ปีแล้วนั่นเอง

- www.hyoe.co.jp (ภาษาญี่ปุ่น)

3. เรียวกัง Chigira Jinsentei (Gunma) : อายุ 514 ปี

3. เรียวกัง Chigira Jinsentei  (Gunma) : อายุ 514 ปี

http://www.jinsentei.com/sp/img/faci/faci01.jpg

เรียวกังนี้เปิดกิจการเมื่อปี 1502 ซึ่งเป็นเรียวกังเก่าแก่อายุกว่า 514 ปีแล้ว ซึ่งเก่าแก่ขนาดนี้แต่ก็มีแค่ 3 สาขาเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วเรียวกังนี้เปิดขึ้นบนออนเซ็นเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,900~1,300 ปีที่แล้วเลยทีเดียว ตัวเรียวกังอาจจะไม่ได้เก่าแก่ที่สุด แต่ตัวออนเซ็นนั้นเก่าแก่จนนึกภาพยุคสมัยนั้นไม่ออกเลยทีเดียว

- www.jinsentei.com (ภาษาญี่ปุ่น)

2. เรียวกัง Hoshi (Ishikawa) : อายุ 716 ปี

2. เรียวกัง Hoshi (Ishikawa) : อายุ 716 ปี

http://iwiz-dhotel-travel.c.yimg.jp/c/dhotel-travel/YH10031769/03/IM000000033820.jpg?impx=2100&impy=1400

เรียวกังนี้เปิดกิจการเมื่อปี 1300 เป็นเรียวกังที่เคยถูกบันทึกลง Guinness Book เลยว่าเป็นเรียวกังที่เก่าแก่ที่สุดในโลกหรือมีอายุกว่า 716 ปี แต่ปัจจุบันได้มีการค้นพบอีกที่หนึ่งที่เก่าแก่กว่าจนถูกโค่นอันดับจนต้องลงไปอยู่อันดับ 2 แต่อย่างไรก็ตาม สวนญี่ปุ่นภายในเรียวกังนี้ก็คงยังความสวยงามไม่แพ้ใครมากว่า 350 ปีแล้ว

- www.ho-shi.co.jp (ภาษาญี่ปุ่น)

1. เรียวกัง Keiunkan (Yamanashi) : อายุ 1,311 ปี

1. เรียวกัง Keiunkan (Yamanashi) : อายุ 1,311 ปี

http://iwiz-dhotel-travel.c.yimg.jp/im_siggiYHWDb_Y5XKw0HTSW0uJ9w---x1095-y822/c/dhotel-travel-jtb/44/4453/001/44530011000379730.jpg

เรียวกัง Keiunkan แห่งนี้ได้รับการรับรองจาก Guinness Book ในปัจจุบันว่าเป็นออนเซ็นเรียวกังที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เปิดกิจการเมื่อปี 705 หรือศิริรวมอายุได้กว่า 1,311 ปี!!! ของที่ยืนหยัดมาได้ถึง 1,300 ปีนั้นไม่ได้อยู่ที่การก่อสร้างที่คงทนเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การบำรุงรักษาที่เอาใจใส่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนอีกด้วย เรียกว่าเก่าแก่แบบเอาชนะอันดับสองไปแบบขาดลอยเลยทีเดียว

- www.keiunkan.co.jp (ภาษาญี่ปุ่น)

know-before-you-go