All About Japan

ปราสาท Inuyama : ปราการบนเนินเขา

| ปราสาท , Aichi

ปราสาท Inuyama (犬山城) เป็นสมบัติของชาติและเป็นหนึ่งในปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ปราสาทนี้ตั้งอยู่ในเมือง Inuyama จังหวัด Aichi ไม่ไกลจาก Nagoya

สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบ

อาคารหลักของปราสาท หรือที่เรียกว่า เทนชู ถูกสร้างขึ้นจากหินและไม้ในยุคของสถาปัตย์แบบ Azuchi-Momoyama (1573-1600) ตัวปราสาทสามชั้นนี้แม้ว่าจะดูมีขนาดเล็ก แต่แท้จริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้น เพราะจริงๆแล้วภายในมีถึง หกชั้นด้วยกัน

เทนชูของปราสาทนี้ถูกนับให้เป็นสมบัติของชาติเช่นเดียวกับ ปราสาท Himeji, ปราสาท Hikone, ปราสาท Matsumoto และ ปราสาท Matsue .

แม้ว่าในปราสาทจะค่อนข้างเล็กและแคบ แต่ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ให้กลิ่นอายของความโบราณไม่เหมือนกับปราสาทแห่งอื่นที่บูรณะขึ้นมาใหม่ นอกจากนี้ปราสาทแห่งนี้ยังมีบันไดที่นับได้ว่าสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาปราสาททั้งหมดของญี่ปุ่นอีกด้วย ใครที่ปีนขึ้นไปถึงยอดปราสาทก็จะได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามของธรรมชาติที่รายล้อมปราสาท

นอกจากนี้ในปราสาทยังมีการจัดแสดงโบราณวัตถุ อาทิเช่น เกราะของซามูไร ดาบ ภาพของปราสาทอื่นๆ กระเบื้องหลังคา รวมถึง ชาจิ (สัตว์ในตำนานของญี่ปุ่นมีหัวเป็นเสือ ตัวเป็นปลาคาร์พ) เป็นเครื่องรางป้องกันอัคคีภัย

ปราสาทหลังนี้สร้างเสร็จในปี 1440 ทำหน้าที่เป็นเขตแดนระหว่างเมือง Aichi และ Gifu หลังจากจะถูกเปลี่ยนผู้ครองไปเรื่อยๆในสมัยสงคราม ในปี 1537 ปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบและสร้างใหม่โดย โอดะ โนบุยาสึ จากนั้นจึงคกไปอยู่ในกำมือของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ

ต่อมาในปี 1872 รัฐบาลเมจิก็ยึดปราสาทแห่งนี้มา และส่งคืนต่อให้เจ้าของเดิม หรือก็คือตระกูล Naruse ในปี 1895 โดยมีข้อแม้ว่าพวกเขาจะต้องซ่อมแซมและบูรณะปราสาทหลังนี้

- ml.inuyama.gr.jp (อังกฤษ)