All About Japan

10 เทพเจ้าของญี่ปุ่น

ชินโต ศาสนาพุทธ รู้ลึกเรื่องญี่ปุ่น
10 เทพเจ้าของญี่ปุ่น

ศาสนา Shinto ของญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่า เทพเจ้าหรือ Kami นั้นมีอยู่ในทุกที่ทุกแห่ง มีมากมายนับไม่ถ้วน คราวนี้เราลองไปทำความรู้จักเทพเจ้าหลักๆ ทั้ง 10 ของญี่ปุ่นดูกันดีกว่า ว่าเกี่ยวโยงกับศาสนาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นยังไงบ้าง

1. Jizo

1. Jizo

รูปปั้น Jizo เป็นเทพเจ้าที่คอยปกป้องเด็กและการคลอดลูก ว่ากันว่าเด็กที่เสียชีวิตก่อนพ่อแม่จะไม่สามารถข้ามแม่น้ำ Sanzu ที่เป็นแม่น้ำสู่อีกภพหนึ่งได้ จึงต้องกลายมาเป็นรูปปั้นหินอยู่รอบๆ บริเวณแม่น้ำ และคอยช่วยเหลือเด็กๆ คนอื่นให้ช่วยข้ามแม่น้ำไปโดยซ่อนเด็กๆ เอาไว้ในผ้าคลุม
รูปปั้น Jizo ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก และมีให้เห็นมากมายตามวัดทั่วญี่ปุ่น โดยหลังๆ ถูกบริจาคโดยพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูก และบางทีพ่อแม่ก็จะวางของเล่นหรือกองหินเอาไว้หน้ารูปปั้น Jizo เพื่อภาวนาให้ลูกๆ ของเขาเดินทางข้ามแม่น้ำอย่างสวัดิภาพในอีกภพภูมิหนึ่ง

2. Raijin & Fujin

2. Raijin & Fujin

Raijin เป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้า โดยมักจะเห็นรูปปั้น Raijin ที่ถือค้อนและมีแบกกลองไว้ที่หลัง ส่วน Fujin เป็นเทพเจ้าแห่งลม ที่จะถือถุงใส่ลมเอาไว้เสมอ Raijin และ Fujin มักจะปรากฏกายพร้อมกัน คนมักจะกลัวทั้งคู่เพราะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ทะเลปั่นป่วนและทำให้เรือล่ม และเพราะว่ามีภาพจน์ที่น่ากลัว ทั้งคู่จึงมักจะได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นยามรักษาประตูทางเข้าวัดต่างๆ นั่นเอง

3. Agyo & Ungyo

3. Agyo & Ungyo

Agyo & Ungyo เป็นอีกคู่หนึ่งที่มักจะคอยทำหน้าที่เฝ้าประตูทางเข้าวัด Agyo เป็นเทพเจ้าแห่งความโกรธและความรุนแรง มักจะแยกเขี้ยวและถืออาวุธหรือไม่ก็จะกำมือเป็นกำปั้น ส่วน Ungyo เป็นเทพเจ้าแห่งความแข็งแกร่งและพละกำลัง มักจะปิดปากและแบมือเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในฝีมืออยู่ตลอดเวลา

4. Inari

4. Inari

ในประเทศที่มีเทพเจ้าอยู่เป็นจำนวนมาก และมีเทพเจ้าอยู่ในทุกสิ่งอย่างประเทศญี่ปุ่นนี้ Inari จัดว่าเป็นเทพเจ้าของทุกสิ่งที่สำคัญๆ ของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นข้าว ชา เหล้าสาเก และความสำเร็จทั้งหลาย Inari จะใช้จิ้งจอกเป็นผู้ส่งสาล์นมาสู่โลก จึงได้เห็นรูปปั้นจิ้งจอกอยู่ตามศาลเจ้าต่างๆ เสมอๆ รวมทั้งตัวเจ้าหมาจิ้งจอกเองก็ยังได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จากคนญี่ปุ่นอีกด้วย

5. Kannon

5. Kannon

Kannon หรือเจ้าแม่กวนอิมของญี่ปุ่น เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตากรุณา วัดหลายแห่งในญี่ปุ่นบูชาเทพเจ้า Kannon โดยในสมัยศตวรรษที่ 17 ศาสนาคริสต์ถูกระงับการเผยแผ่ในญี่ปุ่น แต่ชาวคริสต์ในญี่ปุ่นยังคงนับถือศาสนาคริตส์แบบเงียบๆ และเป็นความลับ โดยสร้างรูปปั้นของเทพเจ้า Kannon ที่มีลักษณะเหมือนกับพระแม่ Madonna ในศาสนาคริสต์นิกาย Catholic เพื่อเป็นสิ่งบูชาแทน ซึ่งรูปปั้นเทพเจ้า Kannon เหล่านั้นจึงหลงเหลือให้เห็นมากมายในวัดญี่ปุ่นปัจจุบัน

6. Benzaiten

เทพเจ้า Benzaiten (หรือเทพเจ้า Benten) เทพเจ้าแห่งกวี อักษรศาสตร์ นาฏกรรม และดนตรี เชื่อกันว่าผู้ใดนับถือ Benten ก็จะพบแสงสว่างแห่งปัญญา ในอดีต Geisha ของญี่ปุ่นนิยมบูชาเพราะเชื่อว่าจะทำให้มีความสามารถรำฟ้อนได้อย่างงดงามได้ ส่วนพวกมิจฉาชีพย่องเบาเองก็นิยมบูชา Benzaiten เช่นกัน เพราะเชื่อว่าพระนางจะดลบันดาลให้ภารกิจลุล่วงไปด้วยดี

7. Izanami และ Izanagi

Izanagi และ Izanami เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้าง เป็นพระมารดาและพระบิดาของเทพเจ้าทั้งปวง พวกเขาสร้างโลกด้วยหอกที่ตกแต่งด้วยเพชรพลอย โดยการกวนทะเลที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลก โดยทุกครั้งที่มีน้ำหยดลงมาจากการกวนของหอก หยดน้ำเหล่านั้นก็จะกลายเป็นแผ่นดินต่างๆ

8. Yebisu หรือ Ebisu

Ebisu เป็นลูกคนแรกของเทพเจ้า Izanagi และ Izanami เกิดมาโดยไม่มีกระดูกและแขนขา ภายหลังได้ถูกนำไปปล่อยลงเรือและทิ้งเอาไว้ในทะเล ภายหลังก็สามารถสร้างกระดูกและแขนขาออกมาได้ ผ่านชีวิตที่ยากลำบากจนได้มาเป็นเทพเจ้า Ebisu เป็นเทพเจ้าแห่งการประมง โชคลาภ และเป็นเทพเจ้าที่คอยปกป้องสุขภาพของเด็กๆ เล็กๆ โดยมักจะมีลักษณะเป็นชายร่างท้วมหน้าตาใจดี ใส่หมวกและถือเบ็ดตกปลา

9. Tengu

9. Tengu

Tengu เป็นเทพเจ้านกที่มักปรากฏกายในรูปร่างคล้ายมนุษย์ มีจมูกโต ใส่รองเท้าเกี๊ยะ และมีปีก โดยเดิมที Tengu ถูกจัดให้เป็นศัตรูของศาสนาพุทธเพราะคอยจับตัวพระผู้เผยแผ่ศาสนาไปเสมอๆ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน Tengu ถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าที่คอยปกป้องป่าและภูเขา จริงๆ แล้ว Tengu ไม่ได้เรียกว่าเป็นเทพเจ้า บางทีก็ถูกเรียกว่าเป็นปิศาจหรือภูติ แต่วัดหลายแห่งที่อยู่ในป่าเขานั้นก็ยกย่องให้เป็นเทพเจ้า

- www.japan-talk.com (อังกฤษ)

10. Amaterasu

Amaterasu เป็นเทพเจ้าของพระอาทิตย์และจักรวาล บางครั้งก็ถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าที่สูงที่สุดขในหมูเทพเจ้า Shinto ทั้งหมด ว่ากันว่าจักรพรรดิของญี่ปุ่นนั้นสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากเทพเจ้า Amaterasu อย่างไรก็ตาม ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง พระจักรพรรดิแห่ง Showa ก็ได้ประกาศออกอากาศทางวิทยุว่า ท่านไมใช่พระเจ้า แต่คนญี่ปุ่นหลายคนก็ยังคงนับถือพระจักริพรรดิในฐานะผู้สือเชื้อสายของเทพเจ้า Amaterasu อยู่

- en.wikipedia.org (อังกฤษ)