All About Japan

กลับสู่สถานที่แห่งภัยพิบัติในฟุคุชิมะ

ถ่ายภาพ Fukushima โทโฮคุ โทโฮคุฝั่งแปซิฟิค

https://vimeo.com/157547989

ช่างภาพชาวฝรั่งเศส Carlos Ayesta และ Guillaume Bressio ร่วมมือกับชาวเมืองนามิเอะเพื่อถ่ายทอดโปรเจคภาพถ่ายที่มีธีมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของชาวเมืองและเหตุภัยพิบัติซีนามิิ โดยตัวโปรเจคเป็นโปรเจคระยะยาวที่มีชื่อว่า Retrace Our Steps.

โปรเจคนี้มีเป้าหมายในการรวมชีวิตประจำวันที่ดูแล้วไม่มีอะไรผิดแปลกจากชาวเมืองทั่วไป เข้ากับสภาพของเมืองหลังจากโดนผลกระทบอย่างหนักจากภัยพิบัติ นอกจากผลงานภาพที่ออกมาจะสวยงามดูน่าพิศวงแล้ว ก็ยังตั้งคำถามต่างๆมากมาย เกี่ยวกับชีวิตของชาวเมืองทั้งหลาย หลังภัยพิบัติครั้งนี้ด้วย

ติดตามอ่านต่อได้ที่ Spoon & Tamago

อ่านบทความเต็ม: www.spoon-tamago.com (อังกฤษ)

know-before-you-go