All About Japan

ฤดูใบ้ไม้ผลิในนาโกย่า

ปราสาท พิพิธภัณฑ์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ รถไฟ ซากุระ วิดีโอ เอกสารเก่า Nagoya

https://www.youtube.com/watch?v=et4Gg5PphpQ

Vivien TheAdventurer ได้แบ่งปันประสบการณ์การเดินทางไปยังนาโกย่าของเธอไว้ในคลิปวิดีโอนี้

เพลิดเพลินไปกับวิวของภูเขาไฟฟูจิจากหน้าต่างของรถไฟชินคันเซ็น และเดินลัดเลาะไปท่ามกลางต้นซากุระที่บานสะพรั่งในเมืองนาโกย่า ไปจนถึงภายในปราสาทนาโกย่า ปราสาทที่ขึ้นชื่อว่ามีปลาหัวเสือทองคำ หรือ คินชะจิ ประดับอยู่บนหลังคา

know-before-you-go