All About Japan

รถเข็นดนตรี มิติใหม่ของวงการดนตรีและยานยนต์

เทคโนโลยี งานอีเวนท์ Tokyo อภิมหานครโตเกียว

http://www.animenewsnetwork.com/interest/2015-09-25/musical-wheelchair-to-take-the-stage-in-tokyo/.93341

ยามาฮ่ามอร์เตอร์ และ ยามาฮ่าอินสทรูเมนทัลจับมือกันพัฒนารถเข็นและเครื่องดนตรีสู่มิติใหม่

สองบริษัทในเครือผู้ผลิตขนาดใหญ่อย่างยามาฮ่าร่วมกันพัฒนา รถเข็นรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า &Y01 (อ่านว่า แอนดี้ 01) เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีของบริษัทในเครือทั้งสอง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แห่ง “การขับขี่เครื่องดนตรี”

อ่านบทความเต็ม: www.animenewsnetwork.com

know-before-you-go