All About Japan

หิมะสูง 20 เมตรใน Toyama

ชนบทญี่ปุ่น หิมะ ครั้งแรกในญี่ปุ่น รู้ลึกเรื่องญี่ปุ่น ครั้งที่สองในญี่ปุ่น Nagano Toyama

เส้นทาง Tateyama Kurobe Alpine Route วิ่งตัดผ่านภูเขา Hida (หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Northern Alps) ที่อยู่ระหว่างจังหวัดโทยาม่า และนากาโนะ ตลอดข้างทางของถนนเส้นนี้จะมี ป่าบริสุทธิ์ (ป่าที่ยังไม่เคยถูกมนุษย์เข้าไปจัดระเบียบ) ที่อุดมไปด้วยต้นไม้อายุยืนกว่าพันปี พื้นที่ป่าชายเลนอันกว้างใหญ่ที่สูง 2,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล น้ำตก Shomyo น้ำตกสูง 350 เมตร ซึ่งนับว่าสูงที่สุดของญี่ปุ่น Jigokudani หุบเขาที่อุดมไปด้วยแก๊สธรรมชาติจากภูเขาไฟและไอน้ำ และยังมีธารน้ำแข็งเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่น

ความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,450 เมตรคือ ที่ราบ Murodo บริเวณที่มีหิมะทับถมสูงจนกลายเป็นกำแพงในทุกฤดูใบไม้ผลิ

ที่ราบแห่งนี้มีหิมะทับถมสูงที่สุดในโลกคือประมาณ 20 เมตร หรือเทียบเท่ากับอาคาร 7 ชั้น ในฤดูใบไม้ผลิ Kumataro กับ Kuma-o จะมาที่นี่ พร้อม GPS และเครื่องตัดหิมะ เพื่อเบิกทางให้รถบัสสามารถสิ่งสัญจรไปมาได้ ปรากฎการณ์นี้ทำให้เกิดกำแพงขึ้นสองฝั่งของถนน เรียกว่ากำแพงหิมะ หรือ Yuki-no-Otani เส้นทางระยะ 500 เมตรที่ตัดผ่านระหว่างช่วงที่สูงที่สุดของกำแพง สามารถเดินเท้าหรือนั่งรถบัสเพื่อผ่านเส้นทางนี้ได้

ในเดือนมีนาคมปีที่ที่แล้ว รถไฟ Hokuriku Shinkansen สร้างเชื่อมต่อระหว่างโตเกียว และเมืองโทยาม่าสำเร็จ ทำให้เราสามารถเดินทางไปที่เมืองโทยาม่าได้ในเวลาสองชั่วโมงครึ่งเท่านั้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้อย่างสะดวก หิมะจะละลายในช่วงปลายเดือนมิถุนายน

- www.alpen-route.com (ภาษาไทย)

know-before-you-go